Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 4 minutter Sidst opdateret: 30-01-2023

Hvilke virksomhedstyper er der?

Hvilke virksomhedstyper er der?


Der er en række forskellige virksomhedstyper. Det inkluderer personligt ejede virksomheder, selskaber, interessentskaber og kommanditselskaber, a.m.b.a, s.m.b.a, f.m.b.a, der alle kan betegnes som virksomheder med begrænset ansvar, fonde, foreninger, medarbejderinvesteringsselskaber, grønlandske selskabsformer og europæiske virksomhedsformer.


Personligt ejede virksomheder


Personligt ejede virksomheder inkluderer de mindre virksomheder og enkeltmandsvirksomhederne. Der er en række overordnede krav til denne type. Først og fremmest skal der kun være én ejer, der træffer alle beslutningerne, og denne hæfter personligt med sin egen formue. Man er altså personligt investeret. Til gengæld er der ingen kapitalkrav.


Som virksomhed af denne type skal man registrere mindst én af følgende: momspligtig, lønsumpligtig, arbejdsgiver eller import/eksport til lande uden for EU.


Selskaber


Selskaber dækker over blandt andet kapitalselskaber og kommanditselskaber. Der er en række love, som de skal overholde i form af stiftelse og registrering af selskab, lukning, tvangsopløsning og genoptagelse, afskaffelse af iværksætterselskaber og sidst kønsfordeling i ledelsen.


Interessentskaber og kommanditselskaber


Interessentskaber og kommanditselskaber hører ind under samme kategori, men der er forskellige krav, der stilles til dem.


De overordnede krav til interessentskaber inkluderer, at der skal være mindst to ejere, som begge hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk. Der er ingen kapitalkrav, og så er der ingen pligt til at indsende en årsrapport, såfremt én af de såkaldte interessenter er en person. Hvis begge interessenter derimod er virksomheder, så ændres denne pligt, idet man i så fald skal indsende årsrapport.


De overordnede krav til kommanditselskaber inkluderer, at der skal være mindst én komplementar og én kommanditist. Begge disse kan være enten personer eller virksomheder. En af de afgørende forskelle på de to er, at komplementaren hæfter ubegrænset og solidarisk, mens kommanditisten kun hæfter med sit indskud. Der er ligeledes ingen kapitalkrav, og så er det komplementarens status, der er afgørende i forhold til, om der skal udarbejdes og aflægges en årsrapport.


Virksomheder med begrænset ansvar - a.m.b.a, s.m.b.a, f.m.b.a


Denne type virksomheder omfatter andelsselskaber med begrænset ansvar (a.m.b.a), selskaber med begrænset ansvar (s.m.b.a) og sidst foreninger med begrænset ansvar (f.m.b.a). Den samlede betegnes for dem er v.m.b.a, hvilket står for virksomheder med begrænset ansvar.


Fonde


En fond defineres ud fra ikke at have nogle ejere, hvorfor formuen til fonden er adskilt fra stifterens formue.


Foreninger


En forening behøver ikke et CVR-nummer, men den kan have det, hvis det skal modtage offentligt tilskud eller have ansatte. Den skal desuden have mindst to medlemmer, som har indgået en aftale om formålet. Foreningens aktiviteter finansieres af medlemmernes kontingent.


Medarbejderinvesteringsselskaber


Medarbejdersinvesteringsselskaber kræver både en virksomhedsdeltager same medarbejderdeltagere. Herigennem kan medarbejdere nemlig investere en del af deres løn til gavn for virksomheden.


Grønlandske selskabsformer


Grønland hører ind under Danmark, men vores selskabslov gælder ikke for de virksomheder, der holder til på Grønland. Derfor er de deres egen kategori.


Europæiske virksomhedsformer


Der findes tre typer af europæiske virksomhedsformer: Europæiske selskaber (SE), Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG) og Europæiske Andelsselskaber (SCE). Fælles for dem er, at de er identiske i de forskellige EU-lande, fordi de er baseret på forordninger.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk