Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 26-01-2023

Hvad udgør bruttofortjenesten?

Bruttofortjeneste - hvad udgør bruttofortjenesten?


Bruttofortjenesten udgør den umiddelbare fortjeneste, der er på de varer eller ydelser, din virksomhed sælger. Det er altså det beløb, der er tilbage, når dit vareforbrug og dine direkte salgsomkostninger er fratrukket salgsprisen.


Bruttofortjenesten er et centralt regnskabstal, der indikerer, hvorvidt en salgsvare er rentabel. I nogle tilfælde giver det mening at regne med en samlet bruttofortjeneste, hvor det i andre tilfælde kan være en fordel at regne bruttofortjenesten ud på de enkelte produkter - for eksempel hvis virksomheden har brug for at vide, om enkelte produkter eller ydelser bør tages ud af salget. 


Hvordan beregner man bruttofortjenesten?


Når man taler om at udregne en bruttofortjeneste, så skelner man mellem handels- og produktionsvirksomheder. Handelsvirksomheden beskæftiger sig med videresalg af produkter, og er en form for en mellemmand, hvor produktionsvirksomheden selv udvikler og fremstiller de varer, der sælges. Ved produktionsvirksomheder omtaler man også bruttofortjenesten som dækningsbidrag. 


Beregning af bruttofortjeneste i handelsvirksomhed: Omsætning - (vareforbrug + direkte salgsomkostninger) = bruttofortjeneste 


Beregning af bruttofortjeneste i produktionsvirksomhed: Omsætning - produktionsomkostninger = bruttofortjeneste (eller dækningsbidrag)


Bruttofortjenesten som nøgletal 


Når du vil arbejde med bruttofortjenesten som et brugbart værktøj i strategiske og regnskabsmæssige sammenhænge, så skal bruttofortjenesten udregnes i procent. Denne procent angiver, hvorvidt varen, der sælges, udgør en god forretning for virksomheden.


Beregning af bruttofortjenesten i procent: Omkostninger / Omsætning x 100 = bruttofortjenesten 


Hvad kan man bruge tallet til - og hvordan forbedres bruttofortjenesten? 


Bruttofortjenesten fortæller overordnet set noget om, hvor god en forretning du har - er der et overskud på salget, og er overskuddet stort nok? Bruttofortjenesten er en god indikator at støtte sig op ad, når der skal tages beslutninger. Har man vurderet, at virksomheden mangler økonomisk kapacitet, så er det som regel bruttofortjenesten, man i første omgang vil forsøge at regulere på. 


En øgning i bruttofortjenesten kan skabes gennem en maksimering af salgsprisen eller en minimering af salgs- eller produktionsomkostninger. Begge disse reguleringer - hver for sig eller samtidigt - vil have den effekt, at bruttofortjenesten stiger. 


Hvad er forskellen på bruttofortjeneste, bruttoresultat og overskud? 


Bruttoresultatet er det regnskabsmæssige resultat af virksomhedens salg, og det vil derfor være det samme tal som bruttofortjenesten, når der er overskud i virksomheden. Hvis virksomheden har underskud, så er der ingen bruttofortjeneste, men et bruttotab. 


Virksomhedens overskud (eller underskud) er det resultat, man taler om, når man kigger i det endelige årsregnskab, og har altså intet med bruttofortjenesten at gøre. Det er det overskud, der er tilbage, når alle udgifter er trukket fra - det overskud, man selv disponerer over. 


Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk