Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 31-01-2023

Hvad står COO for?

Hvad står COO for?


COO står for chief operating officer, og kan også omtales som en vicedirektør. En COO er CEO'ens højre hånd, og hjælper til dagligt vedkommende med at varetage ledelsen af en virksomhed. Det er ikke alle virksomheder, der har en COO, men de fleste større virksomheder har en eller flere COO's.


Hvad er forskellen på en CEO og en COO?


En CEO er den øverste leder i en virksomhed, mens en COO er den næstøverste. Det vil sige, at en COO skal rapportere til en CEO.


Mens en CEO ofte fungerer som en virksomheds ansigt udadtil, er en COO tit mere orienteret mod det interne arbejde i virksomheden. Arbejdet som COO er derfor krævende og meget varieret. Det er ofte meget højtuddannede og erfarne mennesker, der er profilerede nok til at kunne varetage opgaven som COO. en COO's profil vil typisk komplementere CEO'ens profil, så de to kan sparre med hinanden.


Hvad laver en COO?


Som COO står man i samarbejde med virksomhedens direktør for den daglige drift af virksomheden samt administrative og operationelle opgaver. Dette indebærer uddelegering af arbejde samt kommunikation med de forskellige afdelinger i virksomheden.


For at kunne udføre arbejdet som COO optimalt, forudsætter det et indgående kendskab til virksomheden og dens forskellige afdelinger, så man på effektiv vis kan samle trådene fra dem. Det kræver også exceptionelle evner indenfor kommunikation, fordi det er nødvendigt at sikre, at alle dele af en virksomhed har en forståelse for, hvad de arbejder på, og hvor de arbejder hen imod.


Som COO skal man også have et overblik over virksomhedens overordnede vision, og formå at implementere denne vision via en konkret strategi for hele virksomheden. Det kræver kreativitet og en villighed til at tænke innovativt.


I nogle tilfælde er en COO fastansat, mens COO'en i andre tilfælde er ansat for at arbejde intensivt med ledelsen af virksomheden i en periode. Det sker ofte, når man i en virksomhed har besluttet sig for en drastisk ændring af virksomhedens kurs. Det kan også ske i forbindelse med en kraftig ekspansion eller en organisatorisk omstrukturering af virksomheden.


En COO vil ofte have kompetencer, uddannelse og erfaring, der komplementerer CEO'ens profil. På den måde får virksomheden en mere helstøbt og alsidig ledelse. Derfor indebærer arbejdet som COO også at rådgive og sparre med en virksomheds CEO.


Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk