Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 31-01-2023

Hvad handler bogføringsloven om?

Bogføringsloven – Hvad handler bogføringsloven om?


Bogføringsloven stiller et krav til alle danske virksomheder, danske filialer samt driftssteder af udenlandske virksomheder om, at de skal bogføre deres regnskaber. Ifølge bogføringsloven skal alle danske virksomheder registrere deres transaktioner i et digitalt system, samt opbevare diverse dokumenter og bilag omkring disse transaktioner i et digitalt bogføringssystem eller have en sikkerhedskopi på en anden digital server, der bliver udbudt af en tredjepart. Derforuden er der ifølge bogføringsloven et krav om, at virksomheden skal udarbejde en rapport, som beskriver selve deres bogføringsproces.


Hvem er medtaget af at bogføre digitalt?


Hvis din virksomhed er medtaget af årsregnskabsloven, så er I forpligtiget til at bogføre digitalt. Der er flere måder at gøre dette på. Din virksomhed kan enten opsætte deres eget bogføringssystem, eller din virksomhed kan vælge at bruge et standard bogføringssystem, som er registreret i Erhvervsstyrelsens fortegnelse. Hvis man vælger at lave sit eget bogføringssystem, skal man være opmærksom på, at det opfylder alle krav ifølge §115.


Hvordan skal man bogføre i overensstemmelse med bogføringsloven?


Der kan være stor forskel på, hvordan forskellige virksomheder er forpligtiget til at bogføre sine regnskaber. Det kommer nemlig an på, hvor stor eller lille din virksomhed er, og dermed hvor kompleks din virksomhed er. Derudover kommer det an på størrelsen og antallet af transaktioner mellem din virksomhed og omverdenen. En tommelfingerregel er dog, at transaktionen gerne skal bogføres så hurtigt så muligt, efter den er gået igennem, ved eksempelvis køb og salg. Derudover er det vigtigt at have lavet de nødvendige afstemninger med banken, inden tidsfristen for de lovpligtige indberetninger. Din virksomhed skal afstemme med jeres bank, da det er nødvendigt for at holde grundlaget for de lovpligtige indberetninger opdateret.


Hvem er undtaget af borgføringsloven?


Bogføringsloven gælder, som tidligere beskrevet, alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark. Det vil sige, at organisationer og foreninger, som er drevet med et politisk, kulturelt eller humanitært formål, og derved ikke tjener penge som resultat af erhvervsdrift, ikke er omfattet af bogføringsloven. Organisationer som er skatte- eller afgiftspligtige i Danmark er dog også omfattet af bogføringsloven, selvom de ikke er erhvervsdrivende.


Kontrol


Erhvervsstyrelsen skal ifølge bogføringsloven regelmæssigt holde kontrol med virksomheder, som står for deres eget bogføringssystem og udbydere af sådanne systemer. Kontrollen er risikobaseret, og vil derfor blive igangsat, hvis der er tegn på at visse lovkrav ikke bliver overholdt. Overtrædelse af bogføringsloven kan føre til bødestraf.


Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk