Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 30-01-2023

Hvad er udbud?

Hvad er udbud?


Udbud er en term, der indgår i flere sproglige sammenhænge.
 I økonomisk regi refererer udbud specifikt til de varer/tjenester, en forhandler/virksomhed vælger at sætte til salg på markedet. Ordet udbud hænger uløseligt sammen med efterspørgsel, som er med til at fastsætte markedsprisen på det enkelte produkt. Er der et stort udbud af produktet, vil prisen typisk falde. Omvendt vil færre produkter på markedet kunne få efterspørgslen og prisen til at stige.


Udbud bruges også i sammenhænge som offentligt udbud - en åben udbudsform, hvor leverandører frit kan byde ind på en opgave.  


Hvordan fastsættes en markedspris?


Udbuddet spiller kort og godt en væsentlig rolle for, hvor sund forretningen bliver for den enkelte virksomhed. Det kan derfor også være en klar fordel at regne på de forskellige tal. Der er flere faktorer, der kan spille ind på, hvilken pris forhandleren tager for sine produkter (udbud).     • Er der udbudt en stor mængde af den samme vare på markedet, vil prisen også falde proportionelt, da kunderne vil have nemmere ved at få adgang til varen. Der udbydes groft sagt flere produkter, end hvad kunderne reelt efterspørger. Det er her centralt, at den pågældende virksomhed holder produktmængden på et niveau, hvor prisen ikke presses så langt ned, at produktionsomkostningerne ender med at ligge for tæt på eller sågar overgå markedsprisen.
               

  • Er produktet produceret i et lavere antal (eventuelt i en limited edition), eller produceres det kun af én enkelt forhandler som en form for nicheprodukt, vil der kunne opstå en større efterspørgsel på det enkelte produkt. Det vil også ofte bevirke, at producenten kan kræve en højere pris.


Ovennævnte punkter er naturligvis en grovere skitsering, da også andre ydre faktorer kan spille ind på markedsprisen, såsom forbrugernes købemønstre i høj- og lavkonjunkturer og diverse trends.


Hvad omhandler et offentligt udbud?


Inden for forretningsmiljøet taler man ofte om et begreb som offentligt udbud. Det går på, at virksomheden ønsker tilbud fra flere forskellige private leverandører på samme opgave.


Ordren går kort og godt i udbud, og alle interesserede parter har mulighed for at byde ind med et konkret tilbud, som den respektive indkøber i virksomheden enten kan vælge at acceptere eller afvise.


Modsætningen til offentligt udbud er begrænset udbud, hvor indkøberen på forhånd vælger et mere begrænset antal leverandører, der får mulighed for at byde på opgaven.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk