Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 2 minutter Sidst opdateret: 21-03-2023

Hvad er Trekantshandel?

Trekantshandel er en historisk begivenhed, som havde stor indflydelse på verdenshandlen og skabte grundlaget for den globaliserede økonomi, som vi kender i dag.

Trekantshandel var en handelsrute, som opstod i det 16. århundrede og fortsatte indtil det 19. århundrede. Den bestod af en tredelt handel, hvor varer blev transporteret mellem Europa, Afrika og Amerika. Denne handel blev drevet af europæiske kolonimagter, som ønskede at udnytte de ressourcer, som fandtes i Afrika og Amerika.

Den første del af trekantshandelen involverede transport af varer fra Europa til Afrika, primært våben, tøj og spiritus. Disse varer blev derefter byttet til slaver, som blev fragtet til Amerika, hvor de blev solgt til plantageejerne for at arbejde på sukker-, kaffe- og bomuldsplantager. Den tredje del af handlen involverede transport af råvarer og landbrugsprodukter fra Amerika til Europa, primært sukker, kaffe og bomuld.

Trekantshandelen havde en enorm indflydelse på alle tre områder af handelen. Europa fik adgang til billig arbejdskraft og nye råvarer, som gjorde det muligt for dem at øge deres produktion og økonomiske vækst. Afrika blev udplyndret for deres menneskelige ressourcer og blev udnyttet til at skaffe kolonimagterne de varer, som de behøvede for at opretholde deres økonomier. Amerika blev omdannet til et økonomisk kraftcenter, hvor store plantager blev bygget og drevet af slavearbejdere.

Trekantshandelen førte til en enorm vækst i verdenshandlen og var en afgørende faktor i udviklingen af den globale økonomi. Men det var også en brutal og grusom praksis, som førte til menneskehandel og udnyttelse af menneskelige ressourcer. Det er vigtigt at huske på denne historiske begivenhed, så vi kan lære af fortidens fejltagelser og sikre, at vi i fremtiden handler på en retfærdig og etisk måde.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk