Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 4 minutter Sidst opdateret: 25-01-2023

Hvad er soliditetsgrad?

<h1>Hvad er soliditetsgrad?</h1>
<p>N&oslash;gletallet soliditetsgrad for din virksomhed er enkelt at beregne, n&aring;r du har dit regnskab ved h&aring;nden. Det er forholdet mellem din egenkapital og dine aktiver. Din soliditetsgrad er udtryk for i hvor h&oslash;j grad din virksomhed vil v&aelig;re i stand til at modst&aring; &oslash;konomisk modgang.</p>
<p>Jo st&oslash;rre v&aelig;rdien af aktiverne er, jo flere ting kan p&aring;virke virksomheden. Og jo st&oslash;rre egenkapital du har, jo mere har du at st&aring; imod med. Som tommelfingerregel anbefales, at hvis man er en veletableret virksomhed, s&aring; skal man have en soliditetsgrad p&aring; 30-40%. De fleste nystartede virksomheder vil dog ligge noget lavere.</p>
<h2>Hvordan styrer du din soliditetsgrad?</h2>
<p>Grundl&aelig;ggende kan man t&aelig;nke, at jo h&oslash;jere soliditetsgrad, jo bedre. Men s&aring;dan er det ikke n&oslash;dvendigvis.</p>
<p>M&aring;ske er der bundet flere penge i din virksomhed end det er n&oslash;dvendigt? Kunne du bruge de penge til andre form&aring;l &ndash; for eksempel til investering i v&aelig;rdipapirer? Eller giver det mening at du udvider din forretning ved at anskaffe flere aktiver?</p>
<p>En for h&oslash;j soliditetsgrad g&oslash;r ikke nogen skader, men kan rumme nogle muligheder for at g&oslash;re det endnu bedre. Men en for lav soliditetsgrad er et problem, du b&oslash;r g&oslash;re noget ved med det samme. For i sidste ende kan det betyde konkurs for din virksomhed, hvis du bliver ramt skidt nok &oslash;konomisk.</p>
<p>Hvis soliditetsgraden er for lav, er der to ting at skrue p&aring;: Reducere aktiverne, eller &oslash;ge egenkapitalen. At reducere aktiverne betyder at reducere forretningsomfanget &ndash; eller i hvert fald dit ejerskab af aktiverne. M&aring;ske ejer du biler eller maskiner, du kunne leje i stedet? Eller er der dele af forretningen, som du kunne stoppe eller s&aelig;lge fra?</p>
<p>At &oslash;ge egenkapitalen vil typisk betyde at du selv eller andre investorer skal skyde flere penge ind i virksomheden. Hvis presset p&aring; soliditeten er mindre akut, kan man ogs&aring; v&aelig;lge at drive virksomheden med st&oslash;rre overskud i nogle &aring;r, og p&aring; den m&aring;de &oslash;ge egenkapitalen.</p>
<h2>Hvad kan du bruge n&oslash;gletallet soliditetsgrad til?</h2>
<p>Soliditetsgrad kan opg&oslash;res for alle virksomheder med et regnskab. S&aring; du kan ogs&aring; bruge n&oslash;gletallet til at vurdere konkurrenters, leverand&oslash;rers eller kunders soliditet.</p>
<p>Hvis kunder har en d&aring;rlig soliditet, kan det v&aelig;re at du skal reducere betalingstiden, eller bede om forudbetaling for varer.</p>
<p>Og tilsvarende for leverand&oslash;rer: Hvis en leverand&oslash;rs soliditet er d&aring;rlig, kan du tage en snak med dem for at h&oslash;re deres planer, eller skifte til en anden leverand&oslash;r. For der kan v&aelig;re risiko for at leverand&oslash;ren m&aring; stoppe sin forretning.</p>

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen, pr email post@kerp.dk eller telefon: 38 4000 22
Vi svarer typisk indenfor 24 timer.