Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 25-01-2023

Hvad er soliditetsgrad?

Hvad er soliditetsgrad?


Nøgletallet soliditetsgrad for din virksomhed er enkelt at beregne, når du har dit regnskab ved hånden. Det er forholdet mellem din egenkapital og dine aktiver. Din soliditetsgrad er udtryk for i hvor høj grad din virksomhed vil være i stand til at modstå økonomisk modgang.


Jo større værdien af aktiverne er, jo flere ting kan påvirke virksomheden. Og jo større egenkapital du har, jo mere har du at stå imod med. Som tommelfingerregel anbefales, at hvis man er en veletableret virksomhed, så skal man have en soliditetsgrad på 30-40%. De fleste nystartede virksomheder vil dog ligge noget lavere.


Hvordan styrer du din soliditetsgrad?


Grundlæggende kan man tænke, at jo højere soliditetsgrad, jo bedre. Men sådan er det ikke nødvendigvis.


Måske er der bundet flere penge i din virksomhed end det er nødvendigt? Kunne du bruge de penge til andre formål – for eksempel til investering i værdipapirer? Eller giver det mening at du udvider din forretning ved at anskaffe flere aktiver?


En for høj soliditetsgrad gør ikke nogen skader, men kan rumme nogle muligheder for at gøre det endnu bedre. Men en for lav soliditetsgrad er et problem, du bør gøre noget ved med det samme. For i sidste ende kan det betyde konkurs for din virksomhed, hvis du bliver ramt skidt nok økonomisk.


Hvis soliditetsgraden er for lav, er der to ting at skrue på: Reducere aktiverne, eller øge egenkapitalen. At reducere aktiverne betyder at reducere forretningsomfanget – eller i hvert fald dit ejerskab af aktiverne. Måske ejer du biler eller maskiner, du kunne leje i stedet? Eller er der dele af forretningen, som du kunne stoppe eller sælge fra?


At øge egenkapitalen vil typisk betyde at du selv eller andre investorer skal skyde flere penge ind i virksomheden. Hvis presset på soliditeten er mindre akut, kan man også vælge at drive virksomheden med større overskud i nogle år, og på den måde øge egenkapitalen.


Hvad kan du bruge nøgletallet soliditetsgrad til?


Soliditetsgrad kan opgøres for alle virksomheder med et regnskab. Så du kan også bruge nøgletallet til at vurdere konkurrenters, leverandørers eller kunders soliditet.


Hvis kunder har en dårlig soliditet, kan det være at du skal reducere betalingstiden, eller bede om forudbetaling for varer.


Og tilsvarende for leverandører: Hvis en leverandørs soliditet er dårlig, kan du tage en snak med dem for at høre deres planer, eller skifte til en anden leverandør. For der kan være risiko for at leverandøren må stoppe sin forretning.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk