Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 31-01-2023

Hvad er nulpunktsomsætning?

Hvad er nulpunktsomsætning? 


Nulpunktsomsætning er ét af hovedbegreberne, når du har med virksomhedsøkonomi at gøre. Nulpunktsomsætningen består nemlig af en række nøgletal, der viser, hvordan en given virksomheds økonomiske situation grundlæggende ser ud. Mere konkret angiver nøgletallene, hvor meget virksomheden i alt skal omsætte for, før at det samlede økonomiske resultat går i nul, og indtægterne og omkostningerne udligner hinanden. 
Hvis din virksomhed omsætter for mere end nulpunktsomsætningen, vil samme virksomhed gå ud af en given periode med økonomisk overskud. Omsætter din virksomhed derimod for mindre end nulpunktsomsætningen, har du underskud i din virksomhed. 


Hvad er fordelen ved at udregne en virksomheds nulpunktsomsætning? 


Udregningen af en virksomheds nulpunktsomsætning er essentiel, fordi den giver dig et overblik over, hvor meget du som minimum skal tjene ind for, at det rent faktisk kan betale sig for dig at drive virksomheden. Langt de fleste større virksomheder arbejder med nulpunktsomsætning. 


Kan jeg selv udregne nulpunktsomsætning? 


Hvis du har en mindre virksomhed, er der en god sandsynlighed for, at du ikke har nogen ansat, som for eksempel kan udregne din nulpunktsomsætning for dig. Heldigvis er det ikke specielt svært at foretage denne udregning, og derfor kan du typisk sagtens varetage opgaven selv. 


Hvordan udregner jeg nulpunktsomsætning? 


For at kunne udregne en virksomheds nulpunktsomsætning er det afgørende, at du kender til virksomhedens kapacitetsomkostninger og virksomhedens dækningsgrad. Kapacitetsomkostninger dækker over alle de omkostninger, som en virksomhed typisk har i forbindelse med selve driften af virksomheden. Dækningsgraden henviser til forholdet mellem virksomhedens omsætning og de faste omkostninger. Når du har fundet de to tal frem, er du klar til at foretage selve udregningen. 


Hvad er et eksempel på nulpunktsomsætning? 


Formlen for nulpunktsomsætning er ganske simpel og ser ud på følgende måde: Kapacitetsomkostning x 100/dækningsgrad. Hvis du for eksempel har kapacitetsomkostninger på 100.000 kroner og en dækningsgrad på 40%, skal du foretage følgende regnestykke: 100.000 x 100/40. Resultatet giver 250.000, og dét betyder, at din virksomhed vil have en nulpunktsomsætning på 250.000 kroner. 


Hvad skal jeg ellers være opmærksom på? 


Det er vigtigt, at du løbende laver nye udregninger af din virksomheds nulpunktsomsætning. Som din virksomhed vokser, gør dine kapacitetsomkostninger sandsynligvis det samme, og du kan kun bruge tallet på nulpunktsomsætningen til noget, hvis du sørger for, at det altid er opdateret. Det varierer fra virksomhed til virksomhed, hvor ofte der skal laves en ny udregning. Dog lyder en god tommelfingerregel, at du som minimum opdaterer din nulpunktsomsætning én gang om året. 

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk