Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 31-01-2023

Hvad er nøgletal?

Hvad er nøgletal? 


De fleste virksomheders beregninger er baseret på en række regnskabstal, der ofte også betegnes nøgletal. Nøgletallene beskriver grundlæggende set en given virksomheds økonomiske situation og tager som sådan udgangspunkt i forskellige økonomiske områder i samme virksomhed. Særligt vigtige er nøgletal, fordi de giver dig en indsigt i din virksomheds indtjening. Nøgletal viser dig altså både, hvor der er potentiale for én eller anden form for optimering, og på hvilke måder din virksomhed er økonomisk stærk. 


Hvilke nøgletal findes der? 


Nøgletal findes i adskillige former. Nedenfor udlægger vi kort tre af dem. 


Afkastningsgraden 


En afkastningsgrad måler, om din virksomhed formår at skabe et overskud ud fra den samlede investerede kapital. Hvis du for eksempel arbejder på at forbedre din virksomheds driftsresultat, kommer du ikke uden om afkastningsgraden. Du finder nøgletallet med følgende formel: 
 Resultat før finansielle poster x 100/samlede aktiver. 


Overskudsgraden 


Ved hjælp af overskudsgraden kan du udregne, hvor mange penge din virksomhed reelt set tjener på diverse former for salg, efter at salgets omkostninger er trukket fra. Du finder nøgletallet med følgende formel:
 Resultat før finansielle poster x 100/nettoomsætning. 


Forrentning af egenkapitalen 


Egenkapitalens forrentning dækker over afkastet på din virksomheds egenkapital og altså også afkastet af din egen formue i virksomheden. Du kan blandt andet bruge dette nøgletal til at tiltrække investorer, eller til at finde en køber, hvis d for eksempel gerne vil sælge din virksomhed. Du finder dette nøgletal med følgende formel: Årets resultat x 100/gennemsnitlig egenkapital. 


Diverse former for nøgletal 


Likviditetsgraden, soliditetsgraden, bruttomarginen eller dækningsgraden, kreditor omsætningshastigheden og debitor omsætningshastigheden er også blandt de mest væsentlige nøgletal for rigtig mange virksomheder. 


Hvordan bruger jeg mine nøgletal? 


Hvis vi går ud fra, at du nu for eksempel har fundet frem til din virksomheds afkastningsgrad, mangler du blot at finde ud af, hvordan du bruger dette nøgletal. 
 Overordnet set har nøgletallene kun en værdi, når du enten sammenligner tallene med tal fra tidligere år, med andre virksomheders nøgletal eller med generelle nøgletal fra den industri, inden for hvilken du arbejder. 
 Hvis du aldrig har arbejdet med nøgletal før, kan det være en god idé, at du enten bruger noget tid på at læse om begrebet online eller for eksempel tilmelder dig et kursus i basal virksomhedsøkonomi. Så er du sikker på, at du får mest muligt ud af dine nøgletal, og at du på sigt bliver i stand til at holde godt øje med og optimere din virksomheds økonomi.


Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk