Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 26-01-2023

Hvad er likviditetsgrad?

Hvad er likviditetsgrad?


Likviditetsgrad er et nøgletal, der dækker over en virksomheds betalingsevne. Nøgletallet bliver udregnet således: Omsætningsaktiver * 100 / kortfristet gæld = likviditetsgrad. Hvis en virksomhed har en sund likviditetsgrad, skal den være over 150%.


En virksomhed er naturligvis selv interesseret i at have en god betalingsevne. Men derudover er tallet også interessant for de samarbejdspartnere, som virksomheden måtte have. Blandt andet er potentielle kreditorer altid interesseret i en virksomheds betalingsevne.


Mere om likviditetsgraden


Når likviditetsgraden skal udregnes, handler det henholdsvis om virksomhedens omsætningsaktiver og så den kortfristede gæld, som virksomheden måtte have oparbejdet. Sagt med andre ord handler det om, hvor stor en procentdel omsætningsaktiverne udgør af den kortfristede gæld.


Derfor er en virksomheds betalingsevne vigtig


Det er vigtigt at holde styr på en virksomheds betalingsevne. Blandt andet bliver betalingsevnen anvendt til følgende:  • Virksomhedens eget overblik over dens økonomi

  • Påvise betalingsevne over for eventuelle samarbejdspartnere

  • Påvise betalingsevne over for potentielle kreditorer

  • Nøgletal til potentielle investorer


Et essentielt nøgletal


Likviditetsgraden er et nøgletal, der bliver hyppigt anvendt i en virksomhed. Derfor er det også en god idé at udregne nøgletallet for alle år, som virksomheden har eksisteret. På den måde kan du holde øje med udviklingen.


Det giver dig også mulighed for at gribe ind, hvis du kan se, at virksomhedens likviditet bliver forringet. På den måde kan du forhåbentlig nå at afværge en decideret krise. Omvendt kan en stigende likviditet give dig et fingerpeg om, at I gør noget rigtigt i virksomheden.


Investorer og likviditet


Hvis du ejer en virksomhed, og du gerne vil have nogle potentielle investorer med i projektet, vil de altid bede om at se virksomhedens likviditet. Hvis du så kan fremvise en likviditetsgrad, der er blevet bedre år efter år, vil det stille virksomheden bedre i forhold til at få en investor.


Det samme gør sig også gældende for eventuelle samarbejdspartnere. Når din virksomheden har en solid likviditet, vil en eventuel samarbejdspartner være lettere at overbevise om et samarbejde. Det skyldes, at de i så fald har større tiltro til, at din virksomhed vil eksistere i flere år.


En kreditor vil også altid være interesseret i virksomhedens likviditet. Inden en eventuel kreditor bevilliger virksomheden et lån, vil vedkommende sikre sig, at virksomheden også er i stand til at tilbagebetale lånet. Derfor vil kreditoren have dokumentation for virksomhedens betalingsevne.


Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk