Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 1 minut Sidst opdateret: 05-02-2024

Hvad er Likvidationsværdi?

Likvidationsværdi refererer til den værdi, der kan opnås ved at sælge de aktiver, en virksomhed ejer, efter at alle dens forpligtelser og gæld er blevet betalt. Dette sker normalt i tilfælde af en virksomheds likvidation eller konkurs, hvor dens aktiver sælges for at tilbagebetale kreditorerne og andre forpligtelser.

Likvidationsværdi er typisk lavere end bogføringsværdien af aktiverne, da aktiverne ofte sælges under markedsværdi eller med rabat for at sikre, at alle forpligtelser kan opfyldes. Likvidationsværdien kan variere afhængigt af tidspunktet og omstændighederne for salget samt tilstanden og efterspørgslen efter de aktiver, der sælges.

For investorer og kreditorer er likvidationsværdien vigtig, da den indikerer, hvor meget de kan forvente at modtage tilbage i tilfælde af en virksomheds likvidation. Det kan også bruges som et skøn for at vurdere den potentielle risiko ved at investere i eller låne til en virksomhed.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk