Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 2 minutter Sidst opdateret: 05-02-2024

Hvad er Kortfristet gæld?

Kortfristet gæld refererer til en form for gæld, der forfalder til betaling inden for en relativt kort tidsramme, normalt inden for et år eller mindre fra det tidspunkt, hvor gælden blev oprettet. Denne type gæld er ofte brugt af virksomheder og enkeltpersoner til at finansiere kortsigtede forpligtelser eller dække løbende udgifter, og den inkluderer typisk lån, kreditkortsgæld, leverandørgæld og anden gæld med kort betalingsfrist.

Kortfristet gæld kan være nyttig til midlertidige finansieringsbehov, men det skal normalt tilbagebetales inden for en kort periode. Det er vigtigt at forstå, at kortfristet gæld kan være mindre omkostningseffektiv end langfristet gæld, da rentesatserne ofte er højere, og det kan medføre økonomisk stress, hvis den ikke håndteres korrekt.

Virksomheder bruger ofte kortfristet gæld til at finansiere sæsonbestemte behov, løbende driftsomkostninger eller som en del af deres arbejdskapitalstyring. Det er vigtigt for virksomheder at overvåge og administrere deres kortfristede gældsforpligtelser nøje for at undgå likviditetsproblemer og overtrædelser af gældsforpligtelserne.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk