Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 26-01-2023

Hvad er kapacitetsomkostninger?

Hvad er kapacitetsomkostninger?


Kapacitetsomkostninger er de faste omkostninger, der er forbundet med at drive en virksomhed. Eksempler på kapacitetsomkostninger kan være afskrivninger, forsikringer, husleje eller lønninger til ansatte. Det er med andre ord et begreb, der anvendes inden for virksomhedens verden, og det dækker over udgifter, som ligger samtidigt med forbruget i driften af virksomheden. En virksomhed vil have kapacitetsomkostninger uanset hvad. Da kapacitetsomkostninger er faste omkostninger, vil beløbet oftest ikke variere fra måned til måned eller blive påvirket af salg i virksomheden.


Hvilke slags kapacitetsomkostninger findes der?


Selvom man definerer kapacitetsomkostninger som faste udgifter, så findes der flere typer af kapacitetsomkostninger. Man inddeler dem i tre kategorier: Kontante kapacitetsomkostninger, salgsfremmende omkostninger og afskrivning.


Kontante kapacitetsomkostninger: Disse omkostninger dækker over omkostninger som betales samtidigt med brugen af virksomhedens kapacitet. Det er den førnævnte husleje, lønning til ansatte og forsikringer.


Salgsfremmende omkostninger: De salgsfremmende omkostninger skal styrke og fremme en virksomheds position på markedet i form af øget salg. Salgsfremmende omkostninger er derfor betaling for tv-reklamer, annoncer og radiospots mv. Man kan definere de salgsfremmende omkostninger som uafhængige af den enkelte virksomheds salg, idet omkostninger til f.eks. tv-reklamer ikke nødvendigvis garanterer et højere salg.


Afskrivninger: Hvis man afskriver et aktiv, f.eks. en maskine til produktionsbrug, vil man lave en værdiforringelse, så den bogførte værdi svarer til den reelle værdi af aktivet. En maskine vil kunne bruges i mange år, og derfor indregner man ikke hele udgiften i resultatopgørelsen på købsåret. Derimod fordeler man maskinens værdi ud på flere år.


Kapacitetsomkostninger i en nyopstartet virksomhed


Starter man en virksomhed op fra bunden, vil kapacitetsomkostninger være alt det som skal til, hvis virksomheden skal kunne eksistere. Det er ting som lokaler, inventar og lønning til ansatte, som alt sammen skal være på plads, før man kan påbegynde produktion og indkøb. Udvider man kapaciteten i virksomheden vil kapacitetsomkostningerne stige, men hvis kapaciteten forbliver den samme, vil kapacitetsomkostningerne også være de samme, derfor kalder man dem også for faste udgifter.


Det kan selvfølgelig være, at huslejen eller elpriserne stiger, og derfor kan kapacitetsomkostninger godt variere over tid. Her skal man overveje, om man ændrer kapacitetsomkostningerne midlertidigt eller permanent.


Hvordan beregner man kapacitetsomkostninger som nøgletal?


Skal man udarbejde nøgletal til en regnskabsanalyse, vil man mange gange godt kende kapacitetsomkostningerne pr. enhed. Det beregner man på følgende måde:


Kapacitetsomkostninger pr. enhed = kapacitetsomkostninger / afsætning


Kapacitetsomkostninger er summen af ovennævnte tre underkategorier: Kontante kapacitetsomkostninger, salgsfremmende omkostninger og afskrivninger divideret med antal solgte enheder.


Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk