Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 4 minutter Sidst opdateret: 18-01-2023

HR - Hvad er HR?

Human resources - HR - er den afdeling i virksomheden, der har ansvaret for personale og medarbejdere. 

HR-afdelingens opgave er at sikre, at der er en generel trivsel på arbejdspladsen, og det er deres ansvar at sætte ind med samtaler, nyttige tiltag og relevante sanktioner, hvis der opleves mistrivsel blandt medarbejderne - dette gælder både socialt eller arbejdsrelateret mistrivsel. 

Derudover er det også HR-afdelingens opgave at rekruttere og ansætte nye medarbejdere.

Hvordan arbejder HR afdelingen?

HR-afdelingen arbejder med udgangspunkt i følgende kriterier: 

Sund virksomhedskultur

En sund og stærk virksomhedskultur er skabt gennem ansættelse af gode medarbejdere, der matcher virksomhedens værdier og kompetencer, samt at disse medarbejdere indgår i et godt samspil og samarbejde med hinanden og med virksomhedens ledelse.

Motivering af medarbejderen

Det er HR-afdelings opgave at sørge for, at den enkelte medarbejder trivsel - man vil gerne fastholde folk i virksomheden og sikre, at de ikke søger nye græsgange. Dette kan bl.a. gøres ved at tilbyde kompetenceudvikling og i øvrigt se til, at medarbejderne hver især gives opgaver, der stemmer overens med deres faglige såvel som personlige interesser.

Fokus på trivsel

HR-afdelingens fineste opgave er at sikre, at den enkelte medarbejder trivsel på arbejdspladsen og i arbejdsmiljøet. Mistrivsel har både personlige og erhvervsfaglige konsekvenser, og går ud over arbejdsindsatsen. Man har forskellige ressourcer, der skal sikre en generel medarbejdertrivsel - MU-samtaler, fraværshåndtering, lønninger, tilbud om uddannelse og tilbud. Disse håndteres også af HR.

Gode og rimelige vilkår

De vilkår medarbejderne arbejde under, er fastlagt og formuleret af HR. En HR medarbejder skal altså have et solidt kendskab til personalejuraen, og være sat ind i både ansættelses- og fratrædelsesregler, diverse klausuler, barsel, sygdom, orlov, ferie osv. 

Optimering af arbejdsmiljøet

HR er desuden den der har ansvaret for, at arbejdsmiljøet fungerer optimalt - og den afdeling, der kan sætte ind med nyt tiltag. Det er altså HR-medarbejderens opgave at vurdere, om enkelte medarbejde skal flyttes, om kontoret bør indrettes anderledes, om der skal være mindre larm osv. 

Derfor har HR afdelingen en betydningsfuld rolle i virksomheden

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste drivkraft, og ingen større virksomhed er bedre end sin mindst tilfredse medarbejder. HR afdelingens rolle i en hvilken som helst virksomhed er at sørge for, at virksomheden har de rette folk ansat, at disse trives og udvikler sig bedst muligt - og at de gode medarbejdere bliver i virksomheden. 

HR er desuden den afdeling, der står for personlighedstest og de indledende forhandlinger i forbindelse med en jobsamtale.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk