Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 5 minutter Sidst opdateret: 14-01-2023

CRM - hvad kan et CRM-system?

Customer Relationship Management, CRM, er den praksis, man benytter til at indsamle relevant og brugbare data på kunder og klienter med det formål at udvikle og opretholde en værdiskabende kundepleje - samtidigt med at man overholder GDPR- og hvidvasklovens retningslinjer.

CRM er et format, der er i rivende udvikling, og som hele tiden optimeres og effektiviseres. Formålet med denne systematisering af den basale kundekontakt og kundepleje er at give en bedre oplevelse for kunden såvel som en mere effektiv arbejdsgang for virksomheden - helt ned til den enkelte medarbejder. 

Hvordan bruges et CRM-system i praksis?

De CRM-systemer, vi har i dag, kan designes og differentieres, så de tilpasses den enkelte virksomheds specifikke behov. 

Overordnet set, så er et CRM-system dels en kundebehandlingsplatform, og dels en medarbejderplatform. Det skal forstås sådan, at CRM-systemet kan indhente, samle, opbevare og gøre brug af relevant data på kunder, såvel som at CRM-system er den platform, virksomhedens medarbejdere arbejder ud fra. Medarbejderen kan registrere tid, oprette kalenderaftaler, håndtere e-mails og tilsvarende i CRM-systemet. 

CRM-systemet bruges til at indsamle data på den enkelte kunde, og giver et godt overblik over al relevant information. Et avanceret CRM-system kan opsættes til at sende automatiske salgs- eller informationsmails ud til kunder, og det kan opsættes til at give en medarbejder besked, når forudbestemte forudsætninger gør, at en kunde med fordel kan kontaktes.

Hvilken fordele er der ved at benytte et CRM-system?

Der er mange fordele ved at benytte et CRM-system, og i dag er det reglen mere end undtagelsen i alle større virksomheder. 

Et CRM-system medvirker til en mere sikker datahåndtering og -behandling, hvilket medfører tryghed - både for kunde og for virksomheden. Systemet sikrer, at alle retningslinjer bliver overholdt, og kan desuden opsættes til at holde øje med, når det er nødvendigt at indhente nyt ID på en eksisterende kunde, hvornår en tidligere kundes data skal fjernes fra systemet osv. 

CRM-systemet automatiserer og effektiviserer de processer, der førhen har været håndteret manuelt. Resultatet bliver, at medarbejderen har flere fakturerbare timer og mindre administrationstid. Udover denne åbenlyse fordel kommer også, at der sker færre menneskelige fejl i forbindelse med almen kundepleje. Der skabes med andre ord værdi hele vejen rundt.

Et CRM-system giver et godt og dækkende overblik over arbejdsprocesser, tidsforbrug, kunder og præferencer. Korrekt udnyttelse af den data, CRM-systemet indsamler, giver de bedste betingelser for at træffe hensigtsmæssige beslutninger for virksomhedens salgs- og markedsføringsafdeling. 

 

 

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk