Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 30-01-2023

Hvad er et balanced scorecard?

Hvad er et balanced scorecard?


Et balanced scorecard er et værktøj, der kan hjælpe dig med at vurdere, om der er sammenhæng mellem din virksomheds overordnede vision og konkrete strategi på fire forskellige fronter: den økonomiske front, kundeperspektivet, de interne forretningsprocesser samt læring og vækst. Disse fire aspekter af en virksomhed er gensidigt afhængige af hinanden. Derfor er det nødvendigt at få dem alle til at fungere, for at virksomheden som helhed skal kunne fungere.


Et balanced scorecard styrker helheden ved at analysere delelementer


Når du anvender et balanced scorecard til at analysere din virksomhed, kan du styrke din virksomheds vækst. Du kan også skabe bedre trivsel og kompetenceudvikling i virksomheden.


For at bruge et balanced scorecard skal du analysere, hvor godt din virksomhed fungerer indenfor de fire perspektiver. Pointen er, at alle fire facetter af virksomheden er med til at udgøre den helhed, som virksomheden er.


Det er muligt, at din virksomhed fungerer rigtigt god ud fra et af perspektiverne, men for at dette skal være en holdbar situation frem for et øjebliksbillede, er det nødvendigt at facetten understøttes af, at de tre andre facetter også fungerer.


Skab bæredygtig vækst for din virksomhed


Et eksempel kunne være, at din virksomhed har en stærk økonomisk profil, og at den er vækstet markant i den seneste periode. Det er selvfølgeligt en succes. For at kunne bibeholde denne udvikling på lang sigt er det dog nødvendigt, at der også er god trivsel blandt virksomhedens medarbejdere. Medarbejdere der trives, er tilbøjelige til at blive på en arbejdsplads, mens medarbejdere, der mistrives ofte vil blive sygemeldte, sige op eller blot præstere dårligere, end de egentlig har potentiale til.


Dårlig trivsel på arbejdspladsen vil derfor uundgåeligt gå ud over virksomhedens økonomi på længere sigt. Dette er et eksempel på, at succesen indenfor de fire perspektiver i et balanced scorecard er gensidigt afhængige af hinanden.


Du kan bruge et balanced scorecard til at holde øje med, at alle delelementer af din virksomhed fungerer godt. Det skaber en bæredygtig og langsigtet succes for en virksomhed. Et balanced scoreboard skaber blik for, at en virksomheds økonomi blot er en del af en større helhed, som det er nødvendigt at arbejde med, for at virksomheden kan blive ved med at vækste og udvikle sig til fordel for både investorer og medarbejdere.


 


Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk