Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 30-01-2023

Hvad er et anpartsselskab?

Hvad er et anpartsselskab?


Et anpartsselskab er et selskab, som en eller flere ejere hver har en del af. Ejerne står kun til ansvar for at hæfte for den indskudte kapital i selskabet. For at oprette et anpartsselskab skal man underskrive et stiftelsesdokument, formulere et sæt vedtægter og indskyde mindst 40.000 kroner i selskabet, enten i form af aktiver eller likvide midler.


Hvad er fordelene ved at drive et anpartsselskab?


En klar fordel ved at drive anpartsselskab er, at selskabet betragtes som en selvstændig juridisk enhed. Det betyder, at du ikke skal stå til ansvar for selskabets økonomi med din private formue. Du skal derimod kun hæfte for den kapital, du har indskudt i selskabet. Det betyder, at den økonomiske risiko ved at drive et anpartsselskab er begrænset, fordi selskabets økonomi holdes adskilt fra ejerens eller ejernes privatøkonomi. 


Indskuddet er meget fleksibelt, fordi det ikke nødvendigvis behøver at have form af penge. Det er også muligt at indskyde aktiver for at nå den nødvendige startkapital. Derfor kan man i mange tilfælde oprette et anpartsselskab uden at have en stor mængde likvide midler.


Muligheden for at indskyde aktiver i kombination med den forholdsvis lave minimumsgrænse for startkapital betyder, at det er meget økonomisk overkommeligt at oprette et anpartsselskab. Samtidig er det muligt at være flere om at eje et anpartsselskab, så den økonomiske barriere for at skabe selskabet bliver endnu mindre, hvis du samarbejder med en eller flere medejere.


Et anpartsselskab er altså kendetegnet ved at være af lav risiko for ejernes privatøkonomi og at være forholdsvis billigt at oprette.


Sådan oprettes et anpartsselskab


Der er en del papirarbejde i forbindelse med oprettelsen af et anpartsselskab. Det er lovpligtigt at oprette et CVR-nummer, samt at udarbejde stiftelsesdokument, ejerbog og vedtægter. Derudover skal både de legale og reelle ejerforhold registreres. I den forbindelse kan det være nødvendigt med assistance fra en advokat eller en revisor. Denne tager sig af alt det tekniske i forbindelse med oprettelsen af selskabet, så ejerne kan koncentrere sig om at drive virksomheden.


Det er også nødvendigt, at selskabet har en direktion, som varetager driften af virksomheden til daglig. I mange tilfælde er direktionen ejeren selv, men det er også muligt at ansætte en direktør. Direktionen kan eventuelt suppleres med en bestyrelse, men det er ikke lovpligtigt. Det kan dog være en hjælp både at have en direktion og en bestyrelse, fordi ledelsesopgaverne kan delegeres, så bestyrelsen står for den overordnede strategi for virksomheden, mens direktionen kan koncentrere sig om den daglige ledelse.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk