Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 27-01-2023

Hvad er erstatning?

Hvad er erstatning?


Erstatning er en udbetaling, der skal gives fra en virksomhed i form af en kompensation. Er der ifølge erstatningsloven blevet placeret et erstatningsansvar til virksomheden, skal størrelsesordenen af erstatningen udregnes. At udregne en erstatning til eksempelvis en medarbejder kræver, at der tages højde for flere forskellige faktorer. Eksempelvis skal der tages højde for eventuelle omfang af personskader i kompensationen eller den tabte arbejdsfortjeneste, der er opstået.


Hvem har ansvaret?


Der er lovgivning på området, der skal være med til at sikre den rette placering af det ansvar, der påhviler en eventuelt arbejdsskade hos medarbejderne. Den pågældende lovgivning hedder erstatningsansvarsloven, hvor der enten tildeles et ansvar til en virksomhed eller til personer, der har pådraget sig ansvar i dagligdagshændelser. Tingsbeskadigelse, misligholdelse af en kontrakt eller personskader er nogle af de emner, der omtales i erstatningsansvarsloven. 


Engangsudbetalinger eller løbende erstatning? 


Der er forskel på, om der skal udbetales et engangsbeløb som erstatning, eller om erstatningskravet ligger i en engangsudbetaling til den pågældende person. Her vil måden, at en erstatning udbetales, også have betydning for, om beløbet er skattepligtigt eller ej. De forskellige typer af kompensationer bestemmes ud fra den type af personskade, der er tale om, om der er arbejdstab eller ikke, og om der er tale om en oprettelig skade. 


Hvornår skal der betales skat?


Om den erstatning, der udbetales, er skattepligtig, er afhængigt af hvilken type erstatning, der er tale om. Hvis det gøre sig gældende, at der er bestemt en løbende udbetaling af en erstatning, der frigives over flere omgange, så vil der som oftest være tale om et beløb, der er skattepligtigt. Dette er blandt andet relevant for de udbetalinger, der omhandler fremtidig tabt arbejdsfortjeneste. Hvis der er tale om en erstatning, der gives i form af et engangsbeløb, så vil der ikke være tale om en skattepligtig indkomst. 


Hvordan udregnes erstatningen? 


Der er flere faktorer, der gør sig gældende, når det handler om udregningen af en erstatning, og det kan være en smule uoverskueligt. Derfor er der også normer på område,t der skal gøre det nemmere. Det udregnes først og fremmest hvor mange udgifter, den skaderamtes har i forbindelse med behandling, samt den tabte arbejdsfortjeneste, der måtte være i forbindelse med dette. Hvis der er efterfølgende gener som følge af skaden, udregnes en kompensation, der kan være meget subjektiv. Til sidst vil der skulle tages et kig på, hvor meget der også skal betales i méngodtgørelse, hvor der udbetales et engangsbeløb som følge af funktionsnedsættelse. 


Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk