Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 5 minutter Sidst opdateret: 14-01-2023

Hvad er en revisor

En revisor er en person, hvis funktion er at lave og kontrollere en eller flere virksomheders årsregnskaber. En revisor kan assistere personer og virksomheder med rådgivning, at overholde lovkrav og med at styrke bundlinjen samt meget andet. En revisor kan ofte også assistere i en virksomheds opstartsfase eller ved køb, salg og fusion.

Hvad er revisorens arbejde?

Som nævnt ovenfor kan en revisor have en masse forskellige opgaver, men overordnet kan man opdele opgaverne i tre kategorier: Rådgivning, revision og regnskabsarbejde.

Revision: Ved revision menes der, at revisoren kan lave en revision af en virksomheds årsregnskab. Revisoren vil gå igennem årsregnskabet og danne et overblik for at kunne udtale sig om, hvorvidt det er et retvisende billede af den enkelte virksomheds situation. Finder revisoren forhold, der er mistænkelige undervejs, vil der udarbejdes en revisionsprotokol.

Regnskabsarbejde: En revisor vil også kunne være ansat til at lave bogføring og budgettering for en virksomhed. Her kan de bidrage med hjælp til selvangivelsen.

Rådgivning: Revisoren har en bred viden, og de kan derfor hjælpe en virksomhed med økonomisk rådgivning om f.eks. moms og skat. De kan også rådgive virksomheder i processer omkring køb og salg af virksomheder, hvis det skulle blive relevant.

Hvem kan være revisor?

Alle kan kalde sig selv for revisor, idet det ikke er en beskyttet titel, dette gælder også for titlen controller. Derfor skal man være opmærksom på, at flere revisorer ikke har en revisoruddannelse, men mere er bogholdere. Det er ikke lig med, at man skal holde sig fra revisorer uden en revisoruddannelse, men en god idé kan være at tjekke en revisors uddannelsesbaggrund inden ansættelse.

Uddannede revisorer

Af uddannede revisorer findes der statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer. De statsautoriserede er de højest uddannede inden for revision. Forskellen på dem og de registrerede revisorer er, at statsautoriserede revisorer alene må udføre revision for både børsnoterede virksomheder og banker. Både titlen som registreret revisor og statsautoriseret revisor er beskyttede titler. De er godkendt af Erhvervsstyrelsen, hvilket betyder de med lovmæssig ret kan underskrive årsregnskaber.

Forskellen på revisorers og bogholderes opgaver

Hvis man kigger på den overordnede forskel, vil man finde, at en revisor oftest arbejder med den afsluttende fase af et årsregnskab. Omvendt vil en bogholder stå for en løbende bogføring i virksomheden. Det kan variere fra firma til firma, hvilke arbejdsopgaver en revisor og en bogfører har, men dette er et kort oprids af forskellene.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk