Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 25-01-2023

Hvad er en organisation?

Hvad er en organisation?


En organisation er en sammenslutning af mennesker, der samarbejder om et fælles mål, eller for at fremme en fælles interesse. En organisation kan godt bestå af flere grupperinger internt, der hver arbejder med deres delmål, i forhold til det fælles mål, eller den fælles interesse.


En faglig organisation


Et eksempel på en organisation kan være en faglig organisation. En fagforening der varetager lærernes interesser og som lærerne er medlem af, er i den definition en slags organisation. Dansklærerforeningen er en forening kun for lærer der underviser i dansk og er pr definition også en organisation.


En organisation er altså på mange måder det samme som en forening.


En velgørenhedsorganisation


På frivillig basis og uden faglige eller andre fælles interesser, kan mennesker oprette eller tilslutte sig en i forvejen eksisterende velgørenhedsorganisation.


En organisation der arbejder for velgørenhed, kan arbejde på forskellige måder og med forskellige mål.


Et eksempel på en stor organisation der arbejder med velgørenhed, kan være Røde Kors.


Røde kors er en kæmpe stor organisation, med mange undergrupper, der har det fælles mål, at hjælpe folk i nød, alle steder i verden, hvor nøden er eller opstår.


I mindre skala kan en organisation, der arbejder for velgørenhed, være en gruppe af mennesker der indsamler tøj og andet brugbart, i nabolaget, til en bestemt gruppe fattige eller flygtninge.


Ledelsen i en organisation


Der er ikke faste regler for hvordan en organisation bør ledes. Der kan være en udnævnt leder, eller en selvudnævnt leder. Ofte er sidstnævnte den samme person som stifteren af organisationen.


Ledelsen kan være flad. En flad ledelse betyder at der ikke er forskel på ledelse og menig i organisationen. I en organisation med flad ledelse, bære alle ansvaret for at organisationen fungere og arbejder mod det fælles mål, eller den fælles interesse.


Organisation er alle former for sammenslutninger


Organisation er et overordnet begreb, der egentligt kun dækker over en sammenslutning af personer, der arbejder med et fælles mål eller interesse. En organisation kan således betegne en arbejdsplads, en faggruppe, en velgørende forening, en sportsforening og alle andre grupperinger af personer, der har sluttet sig sammen, på den ene eller den anden måde, ud fra et fælles mål eller en fælles interesse.


En organisation kan altså både have et kommercielt mål, som i tilfældet med en arbejdsplads og et ikke kommercielt mål, som i tilfældet med en velgørende organisation.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk