Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 30-01-2023

Hvad er en lønsumsafgift?

Hvad er en lønsumsafgift? 


Der kan pålægges en virksomhed et gebyr, der kaldes for et lønsumsafgift. Dette gør sig gældende for de virksomheder, der sælger momsfrie produkter til anden part og gør sig eksempelvis gældende for tandlæger, skolelærere eller chauffører og kurerer. Der er ikke her tale om en fast afgift ligesom det eksempelvis ses med moms, men derimod en varierende sats der afgøres ud fra, hvor stor en lønsum der forelægges, og hvor stort et overskud er i foretagendet. Forskellige virksomhedstyper har ligeledes forskellige satser for lønsumsafgift. 


Hvorfor skal der betales lønsumsafgift? 


Momsfrie ydelser giver et lidt større arbejde til virksomhedens regnskab, da der her skal indregnes lønsumsafgift. Alle virksomheder der sælger en eller anden form for en momsfri ydelse til anden part, skal betale den såkaldte lønsumsafgift, såfremt at deres grundlag for afgiften er mere en 80.000 danske kroner pro anno. Det er på virk.dk, at de momsfrie ydelser skal indtastes og registreres, hvorefter at afgiften udregnes. Der er dog enkelte undtagelser, som hvis der udelukkende tilbydes ydelser, der er momsfrie, eller virksomheder, der omsætter mindre end 80.000 kroner årligt, som slipper for dette regnskab og ekstra lønsumsafgift. 


Undtagelser for grundlagsdannelse 


Der er enkelte undtagelser, der ikke skal beregnes for det grundlag, der skal afgøre, hvor stor en lønsumsafgift der skal betales. Hvis der eksempelvis er fratrædelsesgodtgørelse, udlæg til betalinger til virksomheden eller skattefrie opgørelser, hvilket kan inkludere rejser med videre, så er det ikke noget, der skal medtages i det grundlag, der er afgørende for den lønsumsafgift, som virksomheden skal betale. 


Hvordan kan lønsumafgiften udregnes? 


Det er ikke helt nemt at skulle udregne lønsumsafgiften, i hvert fald ikke hvis du ikke kender lønsummen, som danner grundlag for afgiftens beregninger. Du udregner lønsummen ved at regne sammen, hvor mange udgifter der har været i lønudbetalinger, tillæg med videre det seneste år til dine ansatte og eventuelt også til dig selv. Lige bortset fra enkeltmandsvirksomheder har alle andre typer af virksomheder en vis form for lønsum, som skal registreres i virk. Nogle virksomheder, der ikke har ansatte tilknyttet, skal slet ikke betale lønsumsafgift. Afhængigt af hvilken virksomhed der er tale om, skal der betales mellem 3,54 % og 15,3 % i lønsumsafgift, såfremt der er salg af momsfrie ydelser, og det er SKAT der har det fulde overblik over, hvilken af de fire forskellige muligheder for udregninger og satser der gør sig gældende for din virksomhed. 

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk