Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 25-01-2023

Hvad er en faktura?

Hvad er en faktura?


En faktura er et dokument fra en virksomhed til en kunde, som opkræver betaling for en vare eller tjenesteydelse, og som samtidig specificerer hvad varen eller tjenesteydelsen består af. Fakturaen vil også indeholde en beskrivelse af, hvordan betaling skal foretages og hvad betalingsfristen er.


Sender man en faktura til en virksomhed, skal den som hovedregel indeholde følgende: Fakturanummer, dato, købers navn og adresse, din virksomheds CVR-nummer, navn og adresse, specifikation af varer - herunder antal og pris - samt momsbeløb. Fakturaen skal findes i to udgaver – en for sælger og en for køber. Fakturaer skal gemmes i fem år.


Er en faktura ikke bare en regning?


Når du går på restaurant, og skal betale for din mad, får du en regning. Den kan du gemme, hvis du har lyst – for dit eget husholdningsregnskab, eller som dokumentation for at du har været på restauranten og betalt.


Men en faktura er andet og mere end en regning. For en faktura er faktisk et juridisk dokument, der angiver at varer eller tjenesteydelser er leveret til kunden, og at der derfor skal betales. Det betyder, at hvis du ikke får betaling for en fremsendt faktura, så kan du sagsøge for at få betalt det skyldige beløb med fakturaen som dokumentation for at du har leveret det, som du har aftalt med kunden. Og på samme måde er en betalt faktura dokumentation for at en køber har betalt for en aftalt ydelse, og dermed har krav på at få den aftalte ydelse leveret – eller giver mulighed for at bruge reklamationsret, hvis man ikke er tilfreds med det leverede.


Kan en faktura forældes?


Interessant nok, så kan en faktura faktisk godt forældes. Som sælger giver det jo altid god mening at man gerne vil have sine penge som muligt, men hvis man ikke har fået sine penge senest tre år fra betalingstidspunktet, så forældes kravet på fakturaen faktisk.


Men det er klart, at sælgere af en vare eller tjenesteydelse normalt ville have fulgt op på en manglende betaling lang tid før der er gået tre år – det vil sige at man vil have fremsendt rykkere eller ligefrem sendt kravet til inkasso.


Og faktisk gælder samme regel for hvor lang tid der må gå fra en ydelse er leveret, indtil en faktura kan fremsendes: Der må gå højest tre år. Igen; normalt sendes en faktura umiddelbart efter ydelsen er leveret. Så er der også større sandsynlighed for at køber kan huske ydelsen.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk