Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 30-01-2023

Hvad er en debitor?

Hvad er en debitor?


En debitor er en instans, f.eks. en virksomhed eller person, som skylder penge væk til en kreditor. En kreditor er altså det modsatte af en debitor, da de har et tilgodehavende hos debitoren. Oftest vil man benytte udtrykket debitor, hvis man taler om et langsigtet kunde/leverandør-forhold. En virksomhed er mange gange både debitor og kreditor, fordi virksomheden både køber og sælger fra virksomheder.


Hvem kan være debitor?


Hvis man tager udgangspunkt i virksomheder, er man som nævnt ovenfor debitor, hvis man som kunde skylder penge til en anden virksomhed. Men man kan også sagtens blive betegnet som debitor, hvis man er en enkelt person. Det kan f.eks. være i et tilfælde, hvor du skylder en bank penge. Her vil banken kunne omtale dig som debitor, fordi du skylder dem penge.


Hvad er et debitorkartotek?


Hvis man er en virksomhed af stor størrelse, arbejder man ofte med debitorkartoteker. I et debitorkartotek, kan man holde styr på sine debitorer i et samlet regnskab for at skabe overblik. Om man har brug for et debitorkartotek kommer igen an på virksomhedens størrelse, da mange virksomheder vil have få debitorer.


Hvad betyder varedebitorernes omsætningshastighed?


Når man snakker om varedebitorernes omsætningshastighed, så omtaler man, hvor hurtig en debitor er til at indbetale deres tilgodehavende. Altså hvor hurtigt kunden betaler, det de skylder til kreditoren/virksomheden. Man kan beregne varedebitorernes omsætningshastighed på følgende måde:


Varedebitorernes omsætningshastighed = omsætning / varedebitorer


Jo højere varedebitorernes omsætningshastighed er, jo bedre er det for kreditoren, da det resulterer i en kort kredittid. Samtidig vil man tilstræbe en hurtigt omsætningshastighed som debitor.


Hvad hvis debitoren undlader at betale?


Hvis man oplever et tilfælde, hvor en debitor undlader at betale efter aftalen, kan man sende sagen til inkasso, som tager sig af det fremadrettet. Før man kan gøre dette, skal man sende 1-3 rykkere til debitoren. Hvis debitoren stadig ikke har betalt efter de 1-3 lovlige rykkere, kan sagen sendes til inkasso. Herefter vil inkasso føres af enten inkassovirksomheder eller advokater.


Hvad er et debitortab?


Et debitortab er et beløb, man skal hensætte i årsregnskabet som kreditor. Man skal indskrive det beløb, man regner med at tabe på sine debitorer. Det kan være virksomheder eller personer som trods flere rykkere, ikke har betalt de penge, de skylder til kreditoren. Man kan ikke medregne dette beløb i den skattemæssige del af årsregnskabet. Det gøres først, når man kan tale om et konstateret tab.


Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk