Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 25-01-2023

Hvad er en CEO?

Hvad er en CEO?


En CEO er en forkortelse for Chief Executive Officer. På dansk vil vi definere det som den administrerende direktør for en virksomhed. De eneste som er placeret over en CEO i en virksomhed, er bestyrelsen. Når man er ansat som CEO for en virksomhed, består arbejdsopgaverne i at lede den administrative direktion og virksomheden i dens helhed. En CEO har som regel fokus på det strategiske aspekt, da de skal sætte og formidle virksomhedens strategi og vision. Dette rapporterer de direkte tilbage til bestyrelsen.


Forskellen på CEO og COO


Hvor en CEO er administrerende direktør, så er COO’en det næsthøjeste led i virksomheden lige efter CEO’en. COO står for Chief Operating Officer. En CEO og COO arbejder meget tæt sammen, idet deres arbejdsopgaver mange gange er sammenflettet. Forskellen på de to positioner er, at CEO’en som tidligere nævnt står for det strategiske niveau, hvorimod en COO står for det operationelle niveau. En COO skal sørge for, at der bliver eksekveret på de strategier, der sættes fra CEO’en. Derfor er det vigtigt, at der er et tæt og velfungerende samarbejde mellem de to.


CFO, CMO og andre ledelsesposter


For man kan være en succesfuld CEO, skal man have en masse ledere under sig, som kan eksekvere på ens strategier og mål. Hertil følger CFO, Chief Financial Officer, CMO, Chief Marketing Officer, og en masse andre lederpositioner. Hvor mange ledelsesposter man har i et firma kommer selvfølgelig an på firmaet størrelse og behov.


Hvad laver en CEO til daglig?


En CEO kan have en masse forskellige arbejdsopgaver på daglig basis. En vigtig opgave er at kommunikere på vegne af virksomheden til f.eks. aktionærer og offentligheden, idet de er virksomhedens ansigt udadtil. Samtidig skal de lede og guide de ovennævnte ledere, så alle følger de samme mål og visioner. Det gøres ved at have fokus på konkurrencen i markedet, for her skal en CEO være i stand til at spotte vækstmuligheder og sørge for der eksekveres på disse. Nogle gange vil en CEO også skulle deltage brancherelaterede events, for at synliggøre virksomhedens tilstedeværelse blandt andre virksomheder.


Til sidst deltager en CEO i bestyrelsesmøderne, for selvom de til daglig er den højeste instans i virksomheden, så rapporterer de altid til bestyrelsen, som har det sidste ord. Det er derfor også vigtigt, at man som CEO har et godt og sundt forhold til bestyrelsen, da der meget gerne skal være god kommunikation mellem de to.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk