Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 25-01-2023

Hvad er en bogholder?

En bogholder er den person, der tager sig af regnskabet i en virksomhed eller for en virksomhed, når der er er tale om en ekstern bogholder. Ofte refereres der også til bogholderiet, hermed menes en regnskabsafdeling i en virksomhed. En bogholder håndterer altså de økonomiske transaktioner i en given virksomhed og skal sørge for, at virksomhedens regnskab med posteringer og bilag er retvisende, og naturligvis nøjagtigt.


Så snart der er en omsætning i en virksomhed, skal der føres regnskab. Som nævnt har mange større firmaer eget bogholderi i en særskilt afdeling, mens små og mellemstore virksomheder ofte vælger at lægge bogføringen ud til en ekstern bogholder.


Hvad laver en bogholder?


En bogholder eller et bogholderi kan tage sig af en mængde forskellige opgaver, der alle vedrører økonomien i en virksomhed. Opgavernes karakter afhænger i høj grad af virksomhedens størrelse og den struktur, der er i virksomheden, men bogholderens arbejde vil som oftest omhandle tre hovedkategorier:


Finansbogholderi


I finansbogholderiet håndteres og behandles de daglige regnskabsopgaver. Det kan være regnskabsopgaver såsom afstemning, løn, nummerering, opgørelse og indberetning af moms, samt arkivering af bilag.


Kreditorbogholderi


I kreditorbogholderiet sørger bogholderen for at betale de fakturer og regninger, der måtte være kommet til virksomheden. Her håndteres altså virksomhedens kreditorer – eller sagt på en anden måde, virksomhedens omkostninger.


Debitorbogholderi


I debitorbogholderiet håndteres fakturering til kunder for solgte varer eller ydelser, samt udsendelse af påmindelser eller rykkere. Det er virksomhedens debitorer, det handler om her – eller sagt på en anden måde, de indtægter virksomheden har.


Skal man have en bogholder?


Det er ikke noget lovkrav, at man har en bogholder eller en afdeling til at stå for bogholderiet. Alle virksomheder skal bogføre deres økonomiske transaktioner, men du må gerne være din egen bogholder.


I bogholderi er der mange arbejdsgange, du skal kende til, og mange regler og frister, der skal overholdes. Hvis en ekstern bogholder skal varetage dit bogholderi, vil prisen typisk afhænge af, hvor stor din virksomhed er, og hvor mange bilag der er.


Det betyder den nye bogføringslov for dig


Der er kommet en ny bogføringslov, som betyder, at de fleste virksomheder senest i 2024 skal være overgået til digital bogføring, samt at du allerede fra 2023 skal registrere og opbevare dine bilag digitalt. Har du ikke allerede et digitalt bogføringssystem, er det altså med at få et. Hos kERP får du gode og gennemtestede systemer, og vi har også løsningen til dig.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk