Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 25-01-2023

Hvad er EBITDA?

Hvad er EBITDA? 


EBITDA er en forkortelse for 'Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization', og det bruges i forbindelse med målingen af en virksomheds driftsrentabilitet. Typisk bliver EBITDA anvendt som sammenligningsgrundlag. Dét gælder blandt andet, hvis du for eksempel driver en virksomhed og søger at sammenligne dens rentabilitet med rentabiliteten hos én af virksomhedens konkurrenter. EBITDA tillader dog at få et overblik over, hvordan driftsomkostningerne ser ud hos din konkurrent. 
Investorer benytter sig typisk også af en EBITDA, når de forsøger at regne ud, hvilke virksomheder det bedst kan betale sig at investere i. 


Hvad er rentabilitet? 


En EBITDA er kun anvendelig, hvis du forstår dig på driftsrentabilitet. Rentabilitet er kort sagt et begreb, der refererer til en analyse af en given virksomheds økonomiske effektivitet. Du kan blandt andet analysere effektiviteten ved at se på, hvordan virksomheden forrenter den kapital, som den selv har investeret. Rentabilitetsanalyse tager som regel udgangspunkt i en række forskellige nøgletal, der blandt andet dækker over virksomhedens afkastningsgrad, overskudsgrad og gældsrente, aktivernes omsætningshastighed og egenkapitalens forrentning. 


Hvordan beregner jeg EBITDA? 


Det er ganske nemt at beregne en virksomheds EBITDA. Regnestykket lyder: Nettoresultat + renter + skatter + nedskrivninger + afskrivninger. Når du har fundet virksomhedens EBITDA, kan du gå videre til udregningen af virksomhedens EBITDA margin. Marginen er det samme som den normale EBITDA divideret med den samlede indtægt, som virksomheden har opnået. Marginen angives normalt i procenter, og den kan bruges til at afdække, hvor rentabel en virksomheds forretninger er. 
 For at kunne udregne din EBITDA margin, skal du bruge følgende regnestykke: Samlet indtægt/EBITDA. Hvis du for eksempel har en samlet indtægt på 600.000 kroner og en EBITDA på 70.000 kroner, lyder din EBITDA margin på 8,5% (600.000/70.000). 


Er det lovpligtigt for virksomheder at offentliggøre deres EBITDA? 


Det er ikke lovpligtigt for dig at offentliggøre din virksomheds EBITDA. Du bestemmer helt selv, om du vil give offentligheden adgang til dine beregninger. Dog kan du ikke værne dig mod, at andre virksomheder eller instanser finder frem til din EBITDA. Ved hjælp af tal fra din virksomheds regnskab og virksomhedens øvrige og offentligt tilgængelige økonomiske rapporter, kan andre parter selv beregne din virksomheds EBITDA. 
 Hvis du gerne vil sikre dig, at du får mest muligt ud af dine EBITDA-beregninger, kan du med fordel tilmelde dig ét af de kurser i virksomhedsøkonomi, som du finder online. 

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen, pr email post@kerp.dk eller telefon: 38 4000 22
Vi svarer typisk indenfor 24 timer.