Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 5 minutter Sidst opdateret: 14-01-2023

Hvad er CSR ?

CSR er betegnelsen for virksomheders arbejde og ansvarlighed i forhold til miljø, samfund og sociale problemer. CSR står for ”Corporate Social Responsibility”, og kan oversættes til ”samfundsansvar” eller ”socialt ansvar” på dansk.

Man kan sige, at CSR er et blødt værdimål, der har til formål at skabe værdi for en virksomheds interessenter og samfundet generelt gennem social- og miljømæssig ansvarlighed. CSR kan både betegne tiltag og strategier, der bruges i Danmark - og tiltag der bruges i udlandet fx i produktionsled, der er flyttet til andre lande.

Det handler altså om at drive forretning på en sådan måde, at de negative påvirkninger minimeres, samtidig med at den positive værdi for mennesker, miljø og økonomi maksimeres.

Hvad kan CSR være?

CSR kan være rigtig mange forskellige ting. Helt generelt kan alt betegnes som CSR, bare det gavner verden på en eller anden måde.

CSR kan være, når en dansk virksomhed sikrer sig, at deres underleverandører i Pakistan eller Indien betaler arbejderne en rimelig løn og giver dem rimelige arbejdsforhold. Et andet eksempel på CSR er, når der fra virksomhedens side stilles et forbud mod, at der bruges børnearbejdere i produktionen.

CSR kan også være, at en virksomhed tænker i miljøhensyn og udviser ansvarlighed her ved at forurene mindst muligt, eller udleder færrest mulige affaldsstoffer, så miljøet belastes mindst muligt.

Selv et sponsorat til en lokal sportsklub eller en donation til en god sag kan ses som CSR, da der også her er tale om, at der ved virksomhedens handlinger skabes værdi for det omkringliggende samfund.

CSR-strategi og markedsføring

CSR kan være et nyttigt værktøj for en virksomhed. Når der laves en CSR-strategi, er det vigtigt, at den ligger i forlængelse af virksomhedens forretning, så CSR-tiltagene naturligt styrker virksomheden internt og eksternt.

CSR-strategien bruges ofte direkte i markedsføringen, hvor den kan være med til styrke virksomhedens brand og image og derved øge virksomhedens konkurrenceevne.

Krav til CSR-rapportering

CSR er i dag en vigtig del af arbejdet med at drive en moderne virksomhed. Og siden 2018 har alle danske virksomheder, der har mere end 250 medarbejdere, skullet lave en CSR- rapportering, som et supplement til den egentlige ledelsesberetning.

I CSR-rapporteringen skal virksomheden fx oplyse, hvilke tiltag der gøres for at tage samfundsansvar og socialt ansvar, og rapporten skal også berøre, hvorfor og hvordan disse tiltag gavner samfundet.

Vælger en virksomhed ikke at udøve CSR, skal der i rapporteringen redegøres for, hvorfor netop den beslutning er taget.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk