Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 30-01-2023

Hvad er crowdfunding?

Hvad er crowdfunding?


Crowdfunding er en metode, som en virksomhed kan gøre brug af for at indsamle midler i form af kapital. Måden det gøres på, er ved at starte en kampagne, der oftest er åben for offentligheden. Her kan man, hvis man er interesseret, bidrage med det beløb, man ønsker. Det man får ud af det som bidragsyder er ofte en belønning i form af en forkøbsret af det endelige produkt. Det kan også være, man opnår en fordel på en anden måde.


Hvordan fungerer crowdfunding i praksis?


Man skal i de fleste tilfælde tænke væk fra traditionelle investorer, der køber sig ind for en ejerandel i firmaet. Crowdfunding søger i stedet for offentlighedens interesse i deres produkt. Ofte vil man opleve, at en kampagne sætter et beløb, de skal nå inden for en tidsramme for at kunne føre projektet ud i livet. Her vil de markedsføre sig bredt eller efter en bestemt målgruppe af potentielle investorer. Dem der vælger at bidrage til en kampagne, vil kunne bidrage i forskellige niveauer, hvor hvert niveau defineres ud fra, hvor meget man bidrager med. Hvert niveau giver flere og bedre fordele for bidrageren. En fordel ved at lave en crowdfunding-kampagne kan være, at dem som bidrager til kampagnen får en større tilknytning til virksomheden. Man kan nærmest snakke om ambassadører.


Hvilke typer crowdfunding findes der?


Aktiebaseret crowdfunding: Den aktiebaserede crowdfunding er sammenlignelig med den traditionelle investering. Her kan private eller professionelle investorer investere direkte i en virksomhed. Det investorerne får til gengæld er aktier i virksomheden. Investeringerne foretages i unoterede aktier.


Lånebaseret crowdfunding: Den lånebaserede crowdfunding anses skattemæssigt som et helt almindeligt låneforhold, hvor investoren/lånegiveren stiller et beløb til rådighed mod, det tilbagebetales løbende med renter.


Reward-baseret crowdfunding: Ved denne type crowdfunding giver man bidragsyderen en ydelse eller et produkt til gengæld. Det kan være produktet, når det lanceres, eller en billet til et eventuelt release party. Skattemæssigt svarer modellen til et almindeligt salg af et produkt.


Donationsbaseret crowdfunding: Denne model bygger på, at de penge du modtager betragtes som gaver. Bidragsyderne får altså ikke fradrag for deres donationer. Som modtager skal man betale skat af beløbet, man samler ind. Det skal oplyses i forskuds- og årsopgørelsen.


Hvordan er skattereglerne for crowdfunding?


De skatteregler der gør sig gældende for crowdfunding er de helt almindelige skatteregler. For beskatningen betyder det, at det kan variere alt efter hvilken af de fire typer crowdfunding det er.


Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk