Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 25-01-2023

Hvad er blockchain?

Hvad er blockchain?


Blockchain er et system, der er blevet fundamentet for handlen af kryptovaluta, også kendt som digital valuta. Blockchain-systemet muliggør, at man kan handle med hinanden uden, at det skal gå gennem en tredjepart som banker. Blockchain er en række af blokke, hvori der for hver blok er data for hver eneste transaktion. Denne række af blokke har alle som er en del af blockchain en kopi af. Blockchain blev især kendt samtidig med, at kendskabet til kryptovalutaen bitcoin steg markant.


Hvordan virker blockchain?


For at gøre det mere simpelt kan man se på blockchain som en database, hvor informationer bliver lagret en masse steder frem for et enkelt sted. Det vil sige, at så snart der sker en ændring i databasen (en transaktion), så kan alle se det. Hele dette system er som nævnt før en række af blokke, som danner en kæde af transaktioner. Hver transaktion er en blok, og de kædes sammen, så man kan følge historikken af transaktioner. Når alle har adgang til blockchain, sikrer det, at der ikke kan manipuleres med dataene fra en enkelt person, idet alle har en kopi af den rigtige blockchain.


Er blockchain et sikkert system?


Blockchain er et sikkert system, fordi dataene lagres en masse steder i stedet for i en enkelt database, som ville kunne manipuleres nemmere. Blockchain gør samtidig brug af en utroligt avanceret form for kryptografi, hvilket betyder, at alle transaktioner bliver omsat til kodesprog. Sikkerheden bliver derfor høj, fordi alle har den samme kæde af koder, og hvis koderne stikker ud hos en enkelt, vil man hurtigt kunne spore en eventuel ændring i kæden.


Blockchains muligheder i fremtiden


Udover transaktioner med kryptovaluta, så har blockchain mange andre muligheder, idet sikkerheden er så høj. Her snakker man blandt andet kontrakter og vigtige dokumenter, hvorpå der indgår ejerforhold. Alt sammen ting, hvor man nødigt skulle ændre i indholdet. Man opdeler mulighederne i fire kategorier:


Identitet og dataopbevaring: I blockchain kan man opbevare identiteter for organisationer, aktiver og personer mv.


Værdioverførsel: Ved værdioverførsel menes blandt andet transaktioner af valuta, som kan foretages uden om bankerne, hvilket gør afviklingen både hurtigere og billigere.


Revisorspor: Gennem blockchain kan man få ikke redigerbar historik af begivenheder, f.eks. på journaler, regnskaber og transaktioner.


Automatisering: Med kontrakter bliver det muligt, at man gennem blockchain kan automatisere bestemte handlinger, der kræver validering.


Mulighederne for blockchain er mange, og idet det stadig er et nyt system, skraber man kun overfladen for systemets muligheder i dag.


Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen, pr email post@kerp.dk eller telefon: 38 4000 22
Vi svarer typisk indenfor 24 timer.