Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 30-01-2023

Hvad er anlægsaktiver?

Hvad er anlægsaktiver?


Et aktiv er noget et firma ejer. Det kan være alt fra et patent til en bygning. Et anlægsaktiv er et aktiv, som et firma anskaffer med hensigten om at skulle bruge eller leje det over mere end en enkelt regnskabsperiode. De fleste anlægsaktiver har dog en begrænset brugstid. Der findes dog undtagelser som f.eks. jord, da det kan anvendes uendeligt.


Forskellen mellem anlægs- og omsætningsaktiver


Et begreb, der ligger tæt op ad anlægsaktiver, er omsætningsaktiver. Man finder forskellen på de to termer ved at kigge på, hvor lang tid aktiverne er i brug. Hvis et aktivs brugstid er på under et år, vil det kunne klassificeres som et omsætningsaktiv. Hvis aktivet omvendt har en brugstid på mere end et år, kan det anses som at være et anlægsaktiv.


Findes der flere typer anlægsaktiver?


Man kan overordnet opdele anlægsaktiver i tre kategorier, og grunden til opdelingen er, at der er forskel på, hvordan man gør kategorierne op, når de skal indregnes i regnskabet. De tre kategorier er som følger:


Materielle anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver kan også beskrives, som det man kalder håndgribelige anlægsaktiver. Det vil sige maskiner, it-udstyr, køretøjer osv.


Immaterielle anlægsaktiver: På den anden side står immaterielle anlægsaktiver, som i modsætning til håndgribelige anlægsaktiver er uden fysisk substans. Det er f.eks. licenser, patenter og varemærker.


Finansielle anlægsaktiver: Disse anlægsaktiver er direkte pengemæssige aktiver. Helt konkret kan det være f.eks. værdipapirer, men det kan også være tilgodehavender og kapitalandele i virksomheder, som er associeret eller tilknyttet.


Hvordan bogfører man anlægsaktiver i regnskabet?


Det skal siges, at det kan variere, hvordan man skal bogføre de tre forskellige typer af anlægsaktiver. Derfor er det en god idé, at læse om de enkelte kategorier i næste afsnit. Men overordnet bogfører man sine anlægsaktiver ved at bogføre hele beløbet under aktiverne i balancen. Herefter har man muligheden for at afskrive hvert år i resultatopgørelsen og balancen. Det er også muligt at afskrive måned for måned.


Hvordan afskrives de forskellige kategorier af anlægsaktiver?


Materielle anlægsaktiver: Der findes tre måder at afskrive materielle anlægsaktiver, de tre muligheder er: Lineær, degressiv og progressiv afskrivning. Her skal der tages højde for aktivets levetid.


Immaterielle anlægsaktiver: For immaterielle anlægsaktiver er der ofte en lang afskrivningsperiode. Det er kun i ekstreme tilfælde, som under finanskrisen, at firmaets goodwill vil falde så markant, at den vil blive nedskrevet til nul i sidste ende.


Finansielle anlægsaktiver: De finansielle anlægsaktiver vil normalt have en løbetid på mindst et år.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk