Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 2 minutter Sidst opdateret: 10-03-2023

Hvad er Am-bidrag?

Am-bidrag er en form for arbejdsmarkedspension, som er obligatorisk for arbejdsgivere at tilbyde deres medarbejdere i Danmark. Det er en pensionsordning, der sikrer, at medarbejdere kan opbygge en pensionsopsparing under deres ansættelse.

Am-bidraget er et indbetalt beløb, der udgør en procentdel af medarbejderens løn. Beløbet beregnes ud fra en fastsat procentdel, som kan variere afhængigt af overenskomsten og arbejdsgiverens valg.

Formålet med Am-bidraget er at sikre, at medarbejderne har en pensionsopsparing, når de når pensionsalderen. Pengene indbetalt via Am-bidraget investeres typisk i forskellige former for investeringer, f.eks. aktier og obligationer, for at sikre, at pengene kan vokse over tid.

En fordel ved Am-bidraget er, at det er obligatorisk for arbejdsgiveren at tilbyde det til medarbejderne. Det betyder, at medarbejderne automatisk tilmeldes og får en pensionsopsparing. Det er også en fordel, at indbetalingen sker automatisk via lønnen, hvilket betyder, at medarbejderne ikke selv skal tænke på at indbetale.

Det er vigtigt at bemærke, at Am-bidraget ikke er den eneste form for pensionsopsparing. Det er stadig vigtigt for medarbejdere at overveje andre pensionsopsparingsmuligheder, f.eks. individuel opsparing eller opsparing gennem investeringsforeninger.

Samlet set er Am-bidraget en god måde at opbygge en pensionsopsparing på, da det er en automatisk og obligatorisk ordning. Det sikrer, at medarbejderne har en pensionsopsparing, når de når pensionsalderen.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk