Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 30-01-2023

Hvad er aktiver?

Hvad er aktiver? 


Aktiver er alt den værdi som en pågældende virksomhed ejer. Dette indbefatter både, hvad der står på bundlinjen, hvad der er investeret i aktier og deres værdi, hvad der er investeret i af udstyr, inventar og således også bygninger. Der skelnes mellem to typer af aktiver, hhv. omsætningsaktiver og anlægsaktiver som beskriver om der er tale om hhv. værdi, der indgår i den normale drift og omsættes i virksomhedens dagligdag eller værdi, der er bundet i virksomhedens fundament såsom bygninger, blivende inventar eller lignende. 


Hvordan findes en virksomheds aktiver? 


Virksomhedens aktiver findes ved at udregne summen af de omsætningsaktiver, der gør sig gældende, samt anlægsaktiverne. Det er altså ikke tilstrækkeligt at se hvor mange penge, der ligger i pengekassen, når dagen er omme, men skal forstås som den samlede værdi af både lagerbeholdning, inventar, udstyr samt ejendomsværdi og eventuelle aktier, obligationer og værdipapirer. Det er nødvendigt at finde det egentlige tal for en virksomheds aktiver for at kunne udregne virksomhedens samlede formue og værdisætning. 


Passiver 


Aktiver og passiver går hånd i hånd, når der er tale om at beregne virksomhedens balance. Hvor aktiver er værdi, der kan omsættes, er passiver den værdi, der er anvendt til at finansiere aktiverne i virksomheden. For at skabe et overblik og den korrekte balance i regnskabet, skal der altså både tages forbehold for aktiver og passiver og den helt rette måde at udregne og skabe et overblik over en virksomheds økonomi. 


Hvad betyder balance? 


En balance er den formue, som virksomheden samlet set sidder med. Her er der udregnet hvor meget, der er investeret i virksomheden i form af passiver, egenkapital, forpligtelser og gæld samt hvor meget kapital, der gør sig gældende af værdi i form af aktiver. Her opnås på bundlinjen et resultat, der kaldes balance, og som skal anvendes til at kunne danne sig et overblik over de økonomiske fremtidige muligheder i en virksomhed, og hvis virksomheden eventuelt skal værdisættes. 


Hold styr på dine aktiver 


For at kunne styre en virksomhed økonomisk ansvarligt er det vigtigt at kende sine aktiver såvel som passiver. Her får virksomheden mulighed for at danne sig et overblik over de fremtidige økonomiske muligheder og hvilken formue, der i givende stund gør sig gældende. Når der er styr på både aktiver og passiver i en virksomhed, kan der skabes målsætninger og realistiske forventninger til investeringer og virksomhedsplaner. 

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk