Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 31-01-2023

Hvad er årsregnskabsloven?

Hvad er årsregnskabsloven?


Årsregnskabsloven er en række bestemmelser omkring udarbejdelsen af et årsregnskab. De helt specifikke krav og bestemmelser afhænger af typen og størrelsen af virksomheden. Årsregnskabsloven blev sat i kraft i 1983 med formålet at skabe et retvisende billede af danske virksomheders økonomi. 


Hvad er de grundlæggende bestemmelse i årsregnskabsloven?


Det er som nævnt meget afhængigt af selve virksomheden, hvilke krav der bliver stillet i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabsloven. Dog er der nogle principper, som gælder for alle virksomheder, der udarbejder et årsregnskab. Årsregnskabet skal:  • laves på en overskuelig måde, så der ikke kan opstå tvivl. Årsregnskabet skal være retvisende. 

  • gå ud fra relevante forhold og lægge vægt på reelt indhold - ikke formaliteter. 

  • være objektivt og neutralt.

  • vise, at driften af virksomheden forventes at fortsætte. 

  • indeholde en registrering af alle transaktioner og værdiændringer, når de indtræffer. 

  • være konsistent i forhold til regnskabsmetoder. 

  • være i overensstemmelse med det foregående regnskabsår og gøre brug af samme opstilling og regnskabsmetode som de tidligere regnskabsår. 

  • opgøre og behandle samtlige transaktioner individuelt


Hvem er indbefattet af årsregnskabsloven?


Årsregnskabsloven gælder alle erhvervsdrivende virksomheder. Som udgangspunkt er alle virksomheder indbefattet i årsregnskabsloven med undtagelse af finansielle virksomheder, for hvem der gælder andre regler.  Der er dog visse undtagelser jf. årsregnskabsloven stk. 3:


"Loven gælder ikke for virksomheder, som


1) er omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lovgivningen for finansielle virksomheder,


2) er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v. eller


3) udelukkende er omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lov om kommunernes styrelse."


 


Hvordan udarbejder man sit årsregnskab?


For at være i overensstemmelse med årsregnskabsloven skal du først finde ud af, hvilke krav der gælder for netop din virksomhed. Du kan få et regnskabsprogram til at hjælpe dig med at udarbejde dit årsregnskab for dig, men hvis du helst vil slippe helt for at skulle sidde med regnskabet og årsregnskabsloven, kan det være en god ide at få fat på en revisor.


Hvilke krav gælder for min virksomhed?


I Danmark deles virksomhederne op i regnskabsklasser fra A til D, hvor klassen A har færrest krav til regnskab og D har flest og strengest krav. En tommelfingerregel for regnskabsklasserne er, at de største virksomheder oftest vil være i D og derfor have de strengeste krav. Det kan man selvfølgelig ikke gå efter altid, så det er i stedet en god ide at læse op på de forskellige regnskabsklasser og deres krav hver især.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk