Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 25-01-2023

Hvad betyder revision?

Hvad betyder revision?


Revision har flere betydninger, alt efter hvilken sammenhæng ordet revision bruges i. Revision af en virksomhed betyder en gennemgang af virksomhedens regnskab. Revision af en virksomhed varetages af en revisor. Ordet revision kan i andre sammenhænge også bruges som erstatning for korrektion eller gennemsyn.


Revision af en virksomhed


Formålet med en revision af en virksomhed, er at lave en grundig gennemgang af virksomhedens regnskab, for at synliggøre at virksomhedens økonomiske forhold er i orden.


En revision af en virksomhed er ikke en statusopgørelse over hele virksomhedens regnskab, men stikprøver, der tilsammen giver en revision.


En revisors opgaver i forbindelse med revision falder typisk i tre dele. En planlægningsfase hvor revisoren planlægger selve arbejdet og anslår dets omfang. En gennemgang af de udvalgte dele regnskaberne, hvilket er den egentlige revision. Slutteligt er der en rapporteringsfase, hvori revisoren laver sin endelige rapport og fremlægger den.  


En revision af en virksomhed, munder ud i en erklæring fra den revisor der har forestået revisionen, om virksomhedens økonomiske forhold.


Revision af andet end regnskab


Selve ordet revision bliver ikke kun brugt omkring revision af en virksomheds regnskab. Ordet bliver brugt i vid omfang om mange andre forhold.


Eksempelvis kan revision bruges om personlige forhold. Hvis en person udtaler at han eller hun har taget sit liv op til revision, betyder det at vedkommende, har taget et grundigt kig på sin livsførelse. Det kan være i forhold til kostvaner, sengetid, forbrug eller alt muligt andet.


Eksempelvis kan en organisation eller et politisk parti lave en revision. Et politisk parti eller en organisation kan lave en revision af en bestemt beslutning, deres målsætning, eller andre forhold i partiet eller organisationen. Det betyder at partiet eller organisationen, har kigget grundigt på nævnte beslutning, målsætning eller andre forhold og besluttet at ændre dem.


Eksempelvis kan et manuskript eller en komposition undergå en revision. Et ældre manuskript eller en komposition kan undergå en revision. Revisionen kan laves i forhold til modernisering, således at det bliver mere tydeligt og lettere forståeligt i samtiden. En revision kan også være en kritisk vurdering, af indholdet. Indholdet kan være politisk ukorrekt, eller på anden vis være kompromitterende og skal derfor revideres.


Revision er et ord med mange betydninger


Revision bruges således bredt i mange forskellige sammenhænge. En mest almindelige brug af revision er den der bliver foretaget af en revisor og som har med en virksomheds regnskab at gøre.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk