Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 4 minutter Sidst opdateret: 25-01-2023

Hvad betyder revision?

<h1>Hvad betyder revision?</h1>
<p>Revision har flere betydninger, alt efter hvilken sammenh&aelig;ng ordet revision bruges i. Revision af en virksomhed betyder en gennemgang af virksomhedens regnskab. Revision af en virksomhed varetages af en revisor. Ordet revision kan i andre sammenh&aelig;nge ogs&aring; bruges som erstatning for korrektion eller gennemsyn.</p>
<h2>Revision af en virksomhed</h2>
<p>Form&aring;let med en revision af en virksomhed, er at lave en grundig gennemgang af virksomhedens regnskab, for at synligg&oslash;re at virksomhedens &oslash;konomiske forhold er i orden.</p>
<p>En revision af en virksomhed er ikke en statusopg&oslash;relse over hele virksomhedens regnskab, men stikpr&oslash;ver, der tilsammen giver en revision.</p>
<p>En revisors opgaver i forbindelse med revision falder typisk i tre dele. En planl&aelig;gningsfase hvor revisoren planl&aelig;gger selve arbejdet og ansl&aring;r dets omfang. En gennemgang af de udvalgte dele regnskaberne, hvilket er den egentlige revision. Slutteligt er der en rapporteringsfase, hvori revisoren laver sin endelige rapport og freml&aelig;gger den.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>En revision af en virksomhed, munder ud i en erkl&aelig;ring fra den revisor der har forest&aring;et revisionen, om virksomhedens &oslash;konomiske forhold.</p>
<h2>Revision af andet end regnskab</h2>
<p>Selve ordet revision bliver ikke kun brugt omkring revision af en virksomheds regnskab. Ordet bliver brugt i vid omfang om mange andre forhold.</p>
<p>Eksempelvis kan revision bruges om personlige forhold. Hvis en person udtaler at han eller hun har taget sit liv op til revision, betyder det at vedkommende, har taget et grundigt kig p&aring; sin livsf&oslash;relse. Det kan v&aelig;re i forhold til kostvaner, sengetid, forbrug eller alt muligt andet.</p>
<p>Eksempelvis kan en organisation eller et politisk parti lave en revision. Et politisk parti eller en organisation kan lave en revision af en bestemt beslutning, deres m&aring;ls&aelig;tning, eller andre forhold i partiet eller organisationen. Det betyder at partiet eller organisationen, har kigget grundigt p&aring; n&aelig;vnte beslutning, m&aring;ls&aelig;tning eller andre forhold og besluttet at &aelig;ndre dem.</p>
<p>Eksempelvis kan et manuskript eller en komposition underg&aring; en revision. Et &aelig;ldre manuskript eller en komposition kan underg&aring; en revision. Revisionen kan laves i forhold til modernisering, s&aring;ledes at det bliver mere tydeligt og lettere forst&aring;eligt i samtiden. En revision kan ogs&aring; v&aelig;re en kritisk vurdering, af indholdet. Indholdet kan v&aelig;re politisk ukorrekt, eller p&aring; anden vis v&aelig;re kompromitterende og skal derfor revideres.</p>
<h2>Revision er et ord med mange betydninger</h2>
<p>Revision bruges s&aring;ledes bredt i mange forskellige sammenh&aelig;nge. En mest almindelige brug af revision er den der bliver foretaget af en revisor og som har med en virksomheds regnskab at g&oslash;re.</p>

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen, pr email post@kerp.dk eller telefon: 38 4000 22
Vi svarer typisk indenfor 24 timer.