Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 31-01-2023

Hvad betyder priselasticitet?

Hvad betyder priselasticitet?

Priselasticitet omhandler i det store hele varers pris, og hvordan man finder den korrekte pris på en vare. Elasticiteten betyder derfor, hvor meget prisen kan stige eller falde, i forhold til udbud og efterspørgsel. Hvis en vare f.eks. er uelastisk vil det sige, at prisen svinger meget svagt i forhold til ændringer på udbud eller efterspørgsel. Her kan der eksempelvis være tale om olie. Er varen derimod elastisk, vil det sige, at prisen svinger meget i forhold til ændringer på udbud eller efterspørgsel. En vare har altså en høj priselasticitet hvis den er elastisk, og det medfører ændringer i efterspørgsel eller udbud. 

Hvad fortæller en priselasticitet helt konkret? 

Når man udregner en priselasticitet, viser resultatet om varen er prissensitiv, altså sammenhængen mellem efterspørgsel og pris. Udover Elastisk og uelastisk priselasticitet, kan den også være neutral, ved at ændringerne er minimale. Priselasticitet er et økonomisk brugt ord, og bliver altså brugt til at beskrive hvad der sker ved visse varer/produkter, når prisen falder eller stiger.

En elastisk vare er når varens efterspørgsel ændre sig meget, i forhold til den svingende pris. Et godt eksempel kan være ting, der typisk kun købes af forbrugerne når prisen er i bund. 

En uelastisk vare er det modsatte, da man uanset om prisen er i bund eller top, stadigvæk har brug for det. Det kan eksempelvis omhandle sådan noget som receptmedicin, da forbrugerne typisk ikke stopper på det, selvom prisen sommetider stiger. 

Sådan regnes priselasticiteten ud 

Priselasticiteten kan findes på en vare, ved at tage mængdeændringen og procenten på prisændringen. Hvis du tager udgangspunkt i en ændring på ca. 10 kr., så giver det dig en ændring på 20 %. Så går du ud fra at det giver dig en ændring i afsætningen fra 200 stk. til 150 stk., og herfra får du en mængdeændring på 25 %. Så sættes der et minus ved fortegn på prisændringen. Priselasticiteten er altså lig med - 1,25.

Efterspørgslen er elastisk, hvis den bliver mindre end -1.

Efterspørgslen er neutral, hvis den giver -1. 

Efterspørgslen er uelastisk, hvis den ligger mellem -1 og 0. 

Det vil altså sige, at for at beregne priselasticiteten, så skal du have ændringen i mængden, mængden, ændring i prisen og prisen. Priselasticiteten er, ligesom mange andre regnestykker, en måde hvorpå at du kan forsøge at finde ud af, hvad der sker ved en ændring, inden at du gør ændringen til en realitet. Det bruges til at forsøge at se, om det er en positiv eller negativ handling, ændringen vil foretage. 

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk