Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 26-01-2023

Hvad betyder overskudsgrad?

Hvad betyder overskudsgrad?


Overskudsgraden er et af de vigtigste nøgletal i din virksomhed. Den viser nemlig hurtigt og præcist, hvor meget overskud du har i forhold til din omsætning. Overskudsgraden kaldes også EBIT-margin – og EBIT står for Earnings Before Income and Tax.


EBIT-marginen er et nøgletal, der viser hvor stor en procentdel af nettoomsætningen, der bliver til overskud, når alle driftsomkostninger er trukket fra og betalt. Overskudsgraden viser med andre ord, hvor stor en del af omsætningen, der ender som reel indtjening i din virksomhed. Overskudsgraden bliver regnet ud som en procentsats, så du nemt kan sammenligne overskudsgraden fra år til år.


Hvordan udregnes overskudsgraden?


Overskudsgraden regnes ud med følgende formel:


Overskudsgrad = Resultat før renter x 100 / Nettoomsætning


Som et lille regneeksempel kan vi tage virksomhed X. Her har man en omsætning på 100 millioner kroner og et overskud på driften på 10 millioner kroner. Når tallene sættes ind i formlen, giver det:  • 10x100/100 =10%


Virksomhed X har altså en overskudsgrad på 10% - så 10% af virksomhedens nettoomsætning ender som reelt overskud.


Overskudsgraden som økonomisk værktøj


Overskudsgraden er et vigtigt analyseværktøj, både når du skal vurdere, hvor godt din egen virksomhed klarer sig, og når du skal finde ud af, hvor godt din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder i samme branche.


Når du analyserer overskudsgraden i din virksomhed gennem en kortere eller længere periode, kan du nemt se, om din virksomhed er inde i en sund udvikling. En stigende overskudsgrad kan betyde, at du får bedre priser og er i stand til at holde dine omkostninger nede, såvel de variable som de faste.


Falder overskudsgraden derimod kan det være et tegn på, at der er økonomiske problemer eller problemer med indtjeningen, og du bør forsøge at rette op på det ved f.eks. at skære i driftsomkostninger for at få overskudsgraden op.


Lad os se på virksomhed X igen


Virksomhed X oplever, at overskudsgraden fra forrige år til i år er steget fra 7,7 % til 11,3 % - altså en stigning på 3,6 procentpoint.


Det betyder, at virksomheden er gået fra at tjene 7,7 øre til 11,3 øre på hver eneste krone, der er omsat for. Der er med andre ord tale om positiv udvikling, hvor en større del af nettoomsætningen omsættes til overskud. Var udviklingen gået den anden vej, ville virksomheden modsat have haft færre penge til finansiering og overskud.


Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk