Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 5 minutter Sidst opdateret: 25-01-2023

Hvad betyder balance?

<h1>Hvad betyder balance?</h1>
<p>En balance er en oversigt i regnskabet, der viser v&aelig;rdien af en virksomhedens aktiver og passiver p&aring; en bestemt dag. Den dag vil oftest v&aelig;re &aring;rsafslutningsdatoen. Aktiverne og passiverne, der udg&oslash;r balancen, vil tilsammen vise de v&aelig;rdier, som en virksomhed har, n&aring;r det bliver opgjort.&nbsp;</p>
<p>Det er vigtigt, at aktiverne og passiverne g&aring;r ud med hinanden. Balancen i regnskabet er f&oslash;rst korrekt, n&aring;r der er lige meget i aktiverne og passiverne. Hvis ikke aktiverne og passiverne er rigtige, s&aring; er der sket en fejl i regnskabet.&nbsp;</p>
<h2>Hvad er aktiver, og hvad viser de?</h2>
<p>Aktiverne viser alt den v&aelig;rdi, som virksomheden ejer. Det drejer sig om alt lige fra aktier, biler og inventar osv. Det er alt det, som en virksomhed kan oms&aelig;tte til penge, hvis det s&aelig;lges. Aktiver er det, som virksomheden har brugt sin kapital p&aring;.&nbsp;Det man bruger sin kapital p&aring; kaldes for kapitalanvendelse, der kan deles op i to typer.&nbsp;</p>
<ul>
<li>Anl&aelig;gsaktiver</li>
<li>Oms&aelig;tningaktiver</li>
</ul>
<p>Aktiver kan blandt andet v&aelig;re:</p>
<ul>
<li>Obligationer</li>
<li>Biler</li>
<li>Maskiner</li>
<li>Fast ejendom</li>
<li>Varelager</li>
<li>Inventar</li>
</ul>
<p>Aktiver er derfor kun noget, der fysisk kan s&aelig;lges for penge, hvilket er vigtigt at vide, da en virksomhed kan have andet, der m&aring;ske kan have en form for v&aelig;rdi, men hvis ikke det kan s&aelig;lges for s&aelig;rlig meget, s&aring; har det ikke den store v&aelig;rdi i forhold til at v&aelig;re et aktiv.&nbsp;</p>
<h2>Hvad er passiver, og hvad viser de?</h2>
<p>Passiver udg&oslash;r en virksomheds kapitalanskaffelse. Det er alts&aring; g&aelig;ldsposter i en virksomhed. Passiver er alts&aring; m&aring;den, hvorp&aring; en virksomhed har anskaffet sig kapital.&nbsp;De opdeles i 3 kategorier:</p>
<ul>
<li>Egenkapital</li>
<li>Hensatte forpligtelser</li>
<li>G&aelig;ldsforpligtelser</li>
</ul>
<p>Passiver kan opstilles i regnskabet under f&oslash;lgende poster, hvis der bruges beretningsformen:</p>
<ul>
<li>Kortfristet g&aelig;ld</li>
<li>Langfristet g&aelig;ld</li>
<li>Egenkapital</li>
</ul>
<p>Passiver kan ogs&aring; opstilles i regnskabet under f&oslash;lgende poster, hvis der bruges kontoformen:</p>
<ul>
<li>Egenkapital</li>
<li>Hensatte forpligtelser</li>
<li>Langfristet g&aelig;ld</li>
<li>Kortfristet g&aelig;ld</li>
</ul>
<h2>Hvordan opstilles en balance?</h2>
<p>Du kan opstille balancen p&aring; to forskellige m&aring;der. Det kan v&aelig;re efter beretningsformen eller kontoformen.&nbsp;</p>
<p>Beretningsformen bliver meget sj&aelig;ldent anvendt. Hvis du v&aelig;lger at g&oslash;re det med beretningsformen, s&aring; skal du f&oslash;rst skrive kortfristet g&aelig;ld herefter langfristet g&aelig;ld og til sidst egenkapital.&nbsp;</p>
<p>Du kan ogs&aring; v&aelig;lge at bruge den&nbsp;mest udbredte opstillingsform, hvor egenkapitalen kommer som det f&oslash;rste og derefter&nbsp;de hensatte forpligtigelser og g&aelig;ldsforpligtigelserne, der best&aring;r af kortfristet og langsigtet g&aelig;ld.&nbsp;</p>
<p>Balancen er en vigtig del af et regnskab, da det kan vise fejl, hvis ikke aktiver og passiver er det samme.&nbsp;</p>

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen, pr email post@kerp.dk eller telefon: 38 4000 22
Vi svarer typisk indenfor 24 timer.