Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 25-01-2023

Hvad betyder balance?

Hvad betyder balance?


En balance er en oversigt i regnskabet, der viser værdien af en virksomhedens aktiver og passiver på en bestemt dag. Den dag vil oftest være årsafslutningsdatoen. Aktiverne og passiverne, der udgør balancen, vil tilsammen vise de værdier, som en virksomhed har, når det bliver opgjort. 


Det er vigtigt, at aktiverne og passiverne går ud med hinanden. Balancen i regnskabet er først korrekt, når der er lige meget i aktiverne og passiverne. Hvis ikke aktiverne og passiverne er rigtige, så er der sket en fejl i regnskabet. 


Hvad er aktiver, og hvad viser de?


Aktiverne viser alt den værdi, som virksomheden ejer. Det drejer sig om alt lige fra aktier, biler og inventar osv. Det er alt det, som en virksomhed kan omsætte til penge, hvis det sælges. Aktiver er det, som virksomheden har brugt sin kapital på. Det man bruger sin kapital på kaldes for kapitalanvendelse, der kan deles op i to typer.  • Anlægsaktiver

 • Omsætningaktiver


Aktiver kan blandt andet være: • Obligationer

 • Biler

 • Maskiner

 • Fast ejendom

 • Varelager

 • Inventar


Aktiver er derfor kun noget, der fysisk kan sælges for penge, hvilket er vigtigt at vide, da en virksomhed kan have andet, der måske kan have en form for værdi, men hvis ikke det kan sælges for særlig meget, så har det ikke den store værdi i forhold til at være et aktiv. 


Hvad er passiver, og hvad viser de?


Passiver udgør en virksomheds kapitalanskaffelse. Det er altså gældsposter i en virksomhed. Passiver er altså måden, hvorpå en virksomhed har anskaffet sig kapital. De opdeles i 3 kategorier: • Egenkapital

 • Hensatte forpligtelser

 • Gældsforpligtelser


Passiver kan opstilles i regnskabet under følgende poster, hvis der bruges beretningsformen: • Kortfristet gæld

 • Langfristet gæld

 • Egenkapital


Passiver kan også opstilles i regnskabet under følgende poster, hvis der bruges kontoformen: • Egenkapital

 • Hensatte forpligtelser

 • Langfristet gæld

 • Kortfristet gæld


Hvordan opstilles en balance?


Du kan opstille balancen på to forskellige måder. Det kan være efter beretningsformen eller kontoformen. 


Beretningsformen bliver meget sjældent anvendt. Hvis du vælger at gøre det med beretningsformen, så skal du først skrive kortfristet gæld herefter langfristet gæld og til sidst egenkapital. 


Du kan også vælge at bruge den mest udbredte opstillingsform, hvor egenkapitalen kommer som det første og derefter de hensatte forpligtigelser og gældsforpligtigelserne, der består af kortfristet og langsigtet gæld. 


Balancen er en vigtig del af et regnskab, da det kan vise fejl, hvis ikke aktiver og passiver er det samme. 


Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk