Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 25-01-2023

Hvad betyder afkastningsgrad?

Hvad betyder afkastningsgrad?


Afkastningsgraden er et af de vigtige økonomiske nøgletal i en virksomhed. Afkastningsgraden viser nemlig, hvor god en virksomhed er til at genere overskud i forhold til den kapital, der er investeret. Jo højere afkastningsgraden er, jo bedre er en virksomhed til at lave overskud. Der kigges altså på, hvor meget der kommer tilbage på en given investering. Er afkastningsgraden fx 15% betyder det, at der er et afkast – et overskud – på 15 kr., hver gang der investeres 100 kr. i aktiver i virksomheden.


Hvordan udregnes afkastningsgraden?


Du kan sætte afkastningsgraden på følgende formel:


Afkastningsgrad = resultat før renter x 100 / aktiver


Når du skal beregne afkastningsgraden, tager du resultat før renter – dette tal kaldes også resultat af primær drift - og sammenholder det med gennemsnittet af aktiver i firmaet. På den måde kan du få et billede af, hvor god du eller I er til at omdanne kapital til overskud i din virksomhed.


Et aktiv er et regnskabsmæssigt ord for ting, som en virksomhed ejer. Aktiver kan være alt fra varebiler til ejendomme eller teknisk udstyr. Det er dog et krav, at tingen eller tingene har en vis værdi, for at de kan betragtes som aktiver i regnskabsmæssig forstand. Faktisk går grænsen ved 31.000 kr. – har du købt inventar og andet for mindre end dette beløb, er det småanskaffelser, er du over beløbet, kan du postere dine anskaffelser som aktiver i din virksomheds regnskab.


Hvor høj skal en afkastningsgrad være?


Der er som sådan ikke noget fast tal for hvor stor en afkastningsgrad skal være, men det siger sig selv, at jo højere afkastningsgraden er, jo bedre går det i virksomheden.


Helt generelt kan du sige, at afkastningsgraden som minimum skal være højere end markedsrenten. Er afkastningsgraden det, vokser din virksomheds indtægter nemlig hurtigere end markedet.


Det er dog ikke den eneste forklaring. En virksomhed kan også have en lav afkastningsgrad, selv om den klarer sig godt på markedet – og her vil den lavere afkastningsgrad som oftest skyldes, at der er bundet for mange penge i aktiver i virksomheden i forhold til det overskud, der kan genereres.


Få styr på regnskabet


Hos kERP har vi gjort regnskab nemt at forstå og hurtigt at arbejde med. Med vores systemer kan du med få klik sende fakturaer ud, afregne moms og se alle de vigtigste tal for din virksomhed på vores dashboard – hos os får du overblik og nemme funktioner i ét.

Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk