Ordbogen

Få svar på en masse mystiske termer

Læsetid: 3 minutter Sidst opdateret: 31-01-2023

Hvad betyder at afstemme sin bogføring?

Afstemning - hvad betyder at afstemme sin bogføring?


Når du afstemmer din bogføring, så tjekker du at alle indtægter og udgifter passer med det, der er bogført - og det, der er gået ind og ud af banken. 


Du foretager med andre ord en slavisk gennemgang af dine bilag og den relevante postering i din bogføring - stemmer beløb, dato og konto? Hvis du bruger et moderne regnskabsprogram, så kan alle afstemninger foretages automatisk. 


Hvilke typer afstemning bør man kende? 


Der er flere forskellige typer af afstemninger, når man taler i regnskabstermer. Herunder kan du se de mest gængse - de, du bør kende til som selvstændig.


Bankafstemning


En bankafstemning skal sikre, at de bogførte posteringer stemmer overens med det ud- og indgående, der er registreret på virksomhedens bankkonto. Denne kan laves automatisk, når du bruger et regnskabsprogram med et bogføringssystem.


Momsafstemning


En momsafstemning sammenholder den indberettede moms med den bogførte. Den bogførte moms er en automatisk beregning af den ind- og udgående moms, der hører til i dine bogførte posteringer. 


Kreditor- og Debitorafstemning


En kreditorafstemning handler om, at du sikrer dig, at du har et retvisende overblik over dine skyldige beløb. Omvendt handler debitorafstemningen om at gennemgå de tilgodehavender, du har udstående. Kreditor- og debitorafstemningen skal give et fyldestgørende overblik over disse aktiver og passiver. 


Kontoafstemning


En kontoafstemning er den afstemning, du laver, når du afslutningsvis tjekker, at alle dine posteringer er bogført på de rette konti, og at der er overensstemmelse og sammenhæng i din bogføring og dermed dit regnskab.


Hvorfor er det vigtigt at afstemme? 


Hvad end du har et regnskabsprogram, der afstemmer automatisk, eller du laver en manuel afstemning, så er det vigtigt, at bogføringen er korrekt afstemt forud for udarbejdelse af regnskabet. 


Når du afstemmer, så opdager du eventuelle fejl, og du sikrer derved, at dit regnskab bliver korrekt. Det kan være dyrt at lave fejl i bogføringen, da denne som bekendt danner grundlag for det endelige regnskab. 


Din afstemning af bogføringen er en form for kvalitetskontrol og et godt redskab til at holde overblik. Når du løbende foretager afstemninger, og derved sikrer dig, at dine bogførte udgifter og indtægter er korrekt posteret og dertil stemmer overens med virksomhedens reelle transaktioner, så minimerer du det afsluttende arbejde i forbindelse med årsregnskabet. Det er altså godt givet ud at bruge lidt ekstra tid på de forskellige afstemninger i løbet af regnskabsåret.


Blev du klogere? :0)

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk