Hjælp til Bogføring

Find svar på Ofte stillede spørgsmål & generelle hjælpeguides.

Vi har lavet en række hjælpeguides til brug i dagligdagssituationer og generel forståelse i brugen af systemet.

Ændre i kontoplanen

Det er muligt både at omdøbe eksisterende kontoer, tilføje flere samt flytte fejlplaceret konti.
Videoen her viser alle 3 scenarier.

Klik på bogføring i menuen og så på kontoplanen for at komme i gang.


Kontonummer Kontonavn
1100 Salg
1900 Rykkerindtægter
2100 Varekøb
2200 Vareforbrug
3100 Salgsfremmende omkostninger
3200 Lokaleomkostninger
3300 Kassedifferencer
3400 Bilers driftsomkostninger
3900 Øvrige omkostninger
4010 Lovpligtig forsikring
4050 Lønafregning
4100 Medarbejder ATP
4110 Virksomhed ATP
4150 Personalegoder
4200 Personalepleje
4250 Fradrag
4300 Sociale omkostninger
4350 Tillæg
4400 B-honorar
4450 Feriepenge
4500 Medarbejderbetalt Pension
4550 Virksomhedsbetalt Pension
4600 Lønsystem
4650 Kørselsgodtgørelse
4700 Ferietillæg
4750 Diverse lønudgifter
4760 Socialbidrag
4800 Løntilskud
4850 Lønrefusion
5100 Afskrivning på biler
5200 Afskrivning på inventar
6100 Renteindtægter
7100 Renteomkostninger
8100 Skat af årets resultat
11120 Biler
11121 Akkumulerede afskrivninger på biler
11130 Inventar
11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar
12110 Varelager
12210 Varedebitorer
12220 Periodeafgrænsningsposter
12320 Bank folio
12420 Tilgodehavende, indløsningsaftale
13000 Dette års resultat
13110 Selskabskapital
13111 Privatforbrug
13210 Vedtægtsmæssige reserver
13220 Øvrige reserver
13310 Overført overskud eller underskud
13430 Forslag til udbytte
14110 Langfristet gæld
14210 Kassekredit
14220 Varekreditorer
14225 Skyldig feriepenge
14226 Skyldig ferietillæg
14230 Skyldig ATP-bidrag
14240 Skyldig AM-bidrag
14250 Skyldig A-skat
14255 Skyldig selskabsskat
14260 Momsafregning
14261 Købsmoms
14262 Salgsmoms
14263 Moms af varer købt i udlandet
14264 Moms af ydelser købt i udlandet
14290 Andre kreditorer

Mener du der mangler en guide? Så er du velkommen til at smide os en mail på post@kerp.dk

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk