Databehandleraftale

Her finder du vores generelle forretningsbetingelser samt databehandleraftale

Databehandleraftale


Mellem:

den dataansvarlige:
og:

Databehandleren:
kERP ApS
Højgårdsvej 25
8620 Kjellerup
Danmark
CVR: 39435551

Parterne benævnes i det følgende henholdvis den "dataansvarlige" og "databehandleren", og "part" eller tilsammen "parterne".

1. Generelt

Aftalen vedrører databehandleren forpligtelse til at efterleve de sikkerhedskrav, som fremgår af persondataloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (herefter Databeskyttelsesforordningen)

I aftalen er indarbejdet de krav, som såvel persondataloven som de kommende regler i Databeskyttelsesforordningen stiller til databehandleraftaler.

Databehandleren skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik, jf. de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger.

2. Formål

Databehandleren behandler i medfør af aftale med den dataansvarlige personoplysninger for den dataansvarlige, hvor databehandlerens behandlinger og formålet med behandlingerne er forsvarlig opbevaring af data i databehandlerens applikation.

3. Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelse

Den dataansvarlige er dataansvarlig for de personoplysninger, som den dataansvarlige opbevarer på i databehandlerens applikation.

Den dataansvarlige har de rettigheder og forpligtelser, som er givet en dataansvarlig i medfør af lovgivningen, jf. aftalens pkt. 1

4. Databehandlerens forpligtelser

Databehandleren er databehandler for de personoplysninger, som databehandleren behandler på vegne af den dataansvarlige. Databehandleren har som databehandler de forpligtelser, som er pålagt en databehandler i medfør af lovgivningen, jf. aftalens pkt. 1

Databehandleren behandler alene de overladte personoplysninger efter instruks fra den dataansvarlige og alene med henblik på opfyldelse af aftalen.

Databehandleren skal fra 25. maj 2018 løbende føre en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger samt en fortegnelse over alle sikkerhedsbrud.

Underdatabehandlere


Nedenstående tabel indeholder samtlige underdatabehandlere kERP benytter sig af.
Ved brug af kERP regnskabsprogram accepterer du vores brug af følgende:

Navn Land Formål
e-studio ApS Danmark Hosting
DATAGRUPPEN MULTIMED A/S Danmark EAN-fakturering

De nævnte underdatabehandlere er underlagt de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, vi har beskrevet i vores databehandleraftale.

Øvrige


Nedenstående tabel indeholder samtlige øvrige samarbejdspartnere som kERP benytter sig af. Disse øvrige samarbejdspartnere behandler ikke følsomme data.
Ved brug af kERP regnskabsprogram accepterer du vores brug af følgende:

Navn Land Formål
Google LLC Holland/Irland Tracking, statistik & markedsføring
Meta Irland Tracking, statistik & markedsføring
Gravatar USA Automatisk generering af Avatar

Sidst opdateret d. 3 oktober 2023.

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk