Betingelser

Her finder du vores generelle forretningsbetingelser, personpolitik samt databehandleraftale

Aftale grundlag


Ved at brug af kERP.dk (Herefter kaldet Leverandøren) accepterer du (Herefter kaldet Kunden) automatisk nedenstående vilkår for brug af Applikationen.

Varighed

Aftalen er gældende så længe Kunden har adgang til Leverandørens applikation.
Kunden kan til enhver tid anmode Leverandøren om at slette Kundens konto samt tilhørende data.

Opsigelse


Kunden kan til enhver tid opsige sit abonnement ved at kontakte kERP elektronisk på mail post@kerp.dk med en skriftlig opsigelse samt instruktioner om hvornår og hvorledes data ønskes udleveret og/eller slettet.

Kundens data


Alle informationer indtastet i applikationen af Kunden behandles fortroligt og videregives aldrig til tredjepart med undtagelse af samarbejdspartnere der fremgår af vores databehandleraftale samt såfremt det er påkrævet ved lov eller retslig afgørelse.

Leverandøren forpligter sig til at tilstræbe at Kundens data aldrig kompromitteres, mistes, skades eller kommer uvedkommende til kendskab.

Ansvarsfraskrivelse


Leverandøren tilstræber højest mulig driftstabilitet alle tider af døgnet, men kan ikke drages til ansvar for force majure situationen såsom men ikke begrænset til naturkatestrofer, brand, eksplosion, vandskade, hærværk, tyveri, terror eller sabotage m.m.

Brug af Applikationen er på eget ansvar. Leverandøren kan ikke drages til ansvar for hverken direkte eller indirekte tab der måtte opstå ved brug af Applikationen eller mangel på samme

Leverandøren stiller løbende guides til rådighed for brug af Applikationen, denne information skal ikke anses som juridisk, skattemæssig eller bogførringsmæssig bindende og brugen heraf kan Leverandøren ikke drages til ansvar for.

Priser & betalingsbetingelser


Ved oprettelse af en konto sættes udløbsdatoen automatisk efter 30 dage. Herefter skal Kunden tegne et gyldigt abonnement for uafbrudt adgang til Applikationen.

Der kan faktureres for hhv. 1, 3,6,9 eller 12 måneder forud alt efter kundens ønske. Ved næste fornyelse fremsendes faktura for perioden 30dage dage før periodensudløb.
Såfremt denne ikke er betalt før udløbsdatoen forbeholder Leverandøren sig retten til omgående at afbryde adgangen til Applikationen.

Der refunderes ikke for forudbetalte abonnementsperioder da der er stilles gratis prøveperiode til rådighed.

Alle priser er ekskl. dansk moms.
Leverandøren forbeholder sig retten til enhver tid at kunne ændre priser for brug af Applikationen samt tillægsydelser.

Ophavsret


Applikationen samt alt indhold på kERP.dk tilhører Leverandøren alene.

De indtastede data af Kunden tilhører Kunden.
Kunden giver Leverandøren ret til at behandle de indtastede data (fortroligt) med henblik på at kunne drifte og udvikle Applikationen.

Ændringer i betingelser


Leverandøren forbeholder sig retten til enhver at ændre i gældende betingelser, dog forpligter Leverandøren sig til at informere Kunden herom elektronisk umiddelbart i forbindelse med ændringer heri.

Tvister


Alle tvister mellem Leverandøren og Kunden skal afgøres efter Dansk ret med Byretten i Kolding som første instans.

Kontakt


kERP.dk samt tilhørende applikation udbydes af:
kERP ApS
Skovvej 22
DK-8620 Kjellerup
CVR: 39435551
Email: post@kerp.dk

Betingelser & indhold er sidst opdateret d. 18 November 2022.

Kontakt os

Enten via kontaktformularen, pr email post@kerp.dk eller telefon: 38 4000 22
Vi svarer typisk indenfor 24 timer.